โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตรวจพบหมออายุรแพทย์ติดโควิด เร่งสอบสวนโรค กักตัวบุคลากรทางการแพทย์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 51 ราย ต้องงดให้บริการบางส่วน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) มทส.ตรวจพบบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มทส. ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สอบสวนระบาดวิทยาเบื้องต้นประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา จึงได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก ดำเนินการกักกันโรคและสอบสวนโรคตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด โดยตรวจคัดกรองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วยรายดังกล่าวและอายุรแพทย์ พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 51 ราย ทั้งนี้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ. มทส. และแจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบ เพื่อเข้ากักตัวเป็นเวลา 14 วัน ที่หอพักสุรนิเวศ 17 ภายใน มทส. ขณะนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมภายในพื้นที่แต่อย่างใด รพ.มทส.โคราช ป่วน ! หมออายุรแพทย์ติดเชื้อ กักตัวบุคลากรเสี่ยงสูง 51 ราย

รพ.มทส.โคราช ป่วน ! หมออายุรแพทย์ติดเชื้อ กักตัวบุคลากรเสี่ยงสูง 51 ราย

ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังสูงสุด ดังนี้ 1.ทำการปิดพื้นที่ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด ตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ ของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว และพร้อมเปิดให้บริการตามปกติ 2.ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตามคำวินิจฉัยของแพทย์เข้าทำการสอบสวนและคัดกรองโรครวมทั้งดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อ 3.รพ.มทส. มีความจำเป็นต้องงดและลดการให้บริการบางส่วน เนื่องจากขาดบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนต้องกักตัวและเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์ไว้สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น จึงขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการ งดหรือเลื่อนการเดินทางมา รพ.มทส.หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนและให้ติดตามการรายงานสถานการณ์และประกาศต่อไป 4.ด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานนั้นให้ดำเนินการตามประกาศมาตรกาอย่างเข้มงวดต่อไป
รพ.มทส.โคราช ป่วน ! หมออายุรแพทย์ติดเชื้อ กักตัวบุคลากรเสี่ยงสูง 51 ราย

รพ.มทส.โคราช ป่วน ! หมออายุรแพทย์ติดเชื้อ กักตัวบุคลากรเสี่ยงสูง 51 ราย

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มิย. พบผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย ในพื้นที่ อ.แก้งสนามนาง 1 ราย อ.โชคชัย 1 ราย อ.บัวใหญ่ 3 ราย อ.ปากช่อง 4 ราย อ.เมือง 13 ราย อ.โนนไทย 4 ราย และ อ.คง 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,223 ราย รักษาหาย 960 ราย ยังรักษาอยู่246 ราย และ เสียชีวิตสะสม 17 ราย

รพ.มทส.โคราช ป่วน ! หมออายุรแพทย์ติดเชื้อ กักตัวบุคลากรเสี่ยงสูง 51 ราย