รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน พร้อมสมาคมผู้ประกอบการก่อสร้าง มีข้อกำหนด 11 ข้อ เพื่อดูแลชดเชยกลุ่มแรงงาน ระหว่างมีคำสั่งปิดแคมป์ 1 เดือน ทั้งจ่ายชดเชย 50% ของค่าจ้าง พร้อมมีอาหารเลี้ยงครบมื้อ และฉีดวัคซีนต้านโควิดฟรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมผู้แทนกรุงเทพมหานคร และสมาคมผู้ประกอบการก่อสร้าง ร่วมกันหารือเรื่องการปิดแคมป์คนงาน ในพื้นที่กรุงเทพ-ปริมณฑล และจังหวัดชายแดนใต้ เป็นเวลา 1 เดือน เบื้องต้นได้ข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติ ทั้งหมด 11 ข้อ ประกอบด้วย

1.ให้ปิดโครงการก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยต้องไม่มีคนทำงาน ยกเว้น รปภ.อยู่เฝ้าโครงการ แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเข้าไปจัดการด้านความปลอดภัย ให้ขออนุมัติจากเขตนั้นๆ ซึ่งจะมีตำรวจ ทหาร เทศกิจ และโยธา เข้าตรวจทุกวัน

2.เรื่องอาหาร ทางบริษัทจะรับผิดชอบเป็นหลัก ส่วนทางเขตจะสนับสนุนถุงยังชีพ ที่จะส่งมอบเป็นระยะ หากไม่เพียงพอ ต้องทำหนังสือร้องขอผ่านสมาคมก่อสร้าง

3.ผู้ป่วยที่รักษาหาย หากกลับเข้าแคมป์ ให้ยื่นใบรับรองแพทย์ผ่านทางทหาร แต่หากกลับต่างจังหวัด ต้องระบุในใบรับรองแพทย์

4.บริการฉีดวัคซีนฟรีให้แก่คนไทยและต่างด้าว (อาจเป็นโควต้าฉุกเฉิน) แต่ไม่ฉีดให้ครอบครัวคนงาน

5.ค่าชดเชยนั้น เบื้องต้นจ่ายชดเชยให้ 50% ของค่าจ้างตามคำสั่ง ศบค.โดยแรงงานจะจ่ายให้เป็นเงินสดทุก 5 วัน ที่จะประสานงานกับผู้รับผิดชอบแต่ละบริษัท เพื่อจ่ายให้กลุ่มคนงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมเท่านั้น ส่วนนอกระบบไม่จ่าย

6.ระหว่างปิดแคมป์ แรงงานจะได้ตรวจโควิดฟรี

7.เร่งจัดทำบัตรสีชมพูให้คนงานที่ไม่ถูกต้อง โดยนายจ้างจะรับผิดชอบจ่ายค่าประกันสุขภาพทั้งหมด เฉลี่ยรายละ 500-700 บาท เพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นคนงานถูกต้อง

8.ห้ามเคลื่อนย้ายคนงานออกนอกแคมป์เด็ดขาด แต่กรณีเจ็บป่วย ต้องการรับการรักษา แจ้งรายชื่อให้ทางเขตทราบก่อน

9.คนงานที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้นำรายชื่อแจ้งที่แรงงาน เพื่อประสานเจ้าหน้าที่มาฉีดให้ที่แคมป์

10.ประเมินความเสี่ยงด้านการควบคุมการระบาดของแคมป์ทุก 15 วัน

11.กรณีมีปัญหาเรื่องสัญญา หรือค่าปรับงานก่อสร้าง รอทางรัฐบาลออกระเบียบใดๆ ก่อนส่งหนังสือผ่านทางสมาคมก่อสร้าง