แพร่ - สภาเทศบาลเมืองแพร่ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบผ่านงบ 16.8 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เร่งจัดทำแผนบริหารจัดการวัคซีนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 มิถุนายนน 2564 นายสุคนธ์ นันทวรรณ ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ทั้ง 3 เขตเลือกตั้งจำนวน 18 คน เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันทม.แพร่ผ่านงบซื้อวัคซีนโควิด


ในการประชุม นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เสนอเรื่องขออนุมัติทบทวนการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้สภาเทศบาลเมืองแพร่พิจารณาอนุมัติ ทบทวนการใช้จ่ายเงินสะสม ในวงเงินงบประมาณ 16.8 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ โดยเร็วที่สุดและทั่วถึงมากที่สุด มติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 18 เสียง เป็นเอกฉันท์

ทม.แพร่ผ่านงบซื้อวัคซีนโควิด

นายโชคชัย พนมขวัญ กล่าวว่า เทศบาลเมืองแพร่ได้จัดงบประมาณพร้อมในการจัดซื้อวัคซีนทางเลือก เพื่อช่วยเสริมวัคซีนหลักของภาครัฐ ในวงเงินไม่เกิน 16.8 ล้านบาท มีเป้าหมายเริ่มที่กลุ่มผู้สูงอายุและ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง กลุ่มครู พนักงานเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล รวมถึงผู้ที่เข้ามาประกอบอาชีพ แม่ค้า ร้านอาหาร ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม อาสาสมัครมูลนิธิฯ และพระภิกษุ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติที่เทศบาลจะดำเนินการได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบของ ศบค.จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ ที่จะช่วยเก็บรักษาและฉีดวัคซีน

ทม.แพร่ผ่านงบซื้อวัคซีนโควิด

สำหรับวัคซีนทางเลือกนี้ไม่ได้ระบุยี่ห้อแต่อย่างใด เบื้องต้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้สั่งวัคซีนซิโนฟาร์ม เทศบาลเมืองแพร่ก็จะดำเนินการจัดทำแผนในการสำรวจความต้องการวัคซีนของประชาชนเสริมให้กับวัคซีนหลักของ ศบค. และหากได้รับการอนุมัติแล้วเทศบาลเมืองแพร่ จะทำเรื่องขอสั่งจองวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ส่วนแผนในการจัดส่งวัคซีนต้องรอการแจ้งมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อีกครั้งหนึ่ง


ทม.แพร่ผ่านงบซื้อวัคซีนโควิดผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางเทศบาลเมืองแพร่ ได้นำเสนอเรื่องขอการจัดซื้อวัคซีนและบริหารจัดการเองในการประชุมของคณะกรรมการกำกับการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ที่มีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ เป็นประธาน ในที่ประชุมเห็นชอบ แต่ ที่ประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ที่มีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน เห็นชอบให้มีการจัดซื้อได้ แต่ขอให้ทางเทศบาลจัดทำแผนบริหารจัดการซื้อวัคซีนให้คณะกรรมการฯพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเทศบาลเมืองแพร่ ได้ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการวัคซีนต่อต้านโควิดและงบประมาณได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองแพร่แล้ว คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้ จะนำเสนอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

ทม.แพร่ผ่านงบซื้อวัคซีนโควิด

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด