ทหารขอนแก่น ลงพื้นที่พบปะครอบครัวทหารใหม่ นำข้อมูลจาก กองส่งเสริมสุขภาพ กรมแพทย์ทหารบก ประชาสัมพันธ์ 8 ความพร้อมก่อนเข้าเป็นทหารใหม่เพื่อให้ทหารใหม่สามารถรักษาสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงโดยเฉพาะช่วยสถานการณ์โรคโควิด-19 พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้ป่วยติดเตียง บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 มิถุนายน 2564 พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) สนองตอบนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) จัดกำลังพลลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนครอบครัวน้องๆ ก่อนเข้ามารายงานตัว เป็นทหารกองประจำการ ในวันที่ 1 ก.ค.64 ที่จะถึงนี้ และนำข้อมูลจาก กองส่งเสริมสุขภาพ และเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก ประชาสัมพันธ์ 8 ความพร้อมก่อนเข้าเป็นทหารใหม่ เพื่อให้ทหารใหม่สามารถรักษาสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนให้บริการความช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น และประชาสัมพันธ์รณรงค์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พร้อมมอบหน้ากากอนามัย และเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาลที่อยู่ห่างไกลจากที่พักอาศัย     

ให้ข้อมูลความพร้อมก่อนรายงานตัวทหารใหม่ท่ามกลางโควิด-19โดย  ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่ 8  เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ลงพบปะเยี่ยมเยียนพี่ครอบครัวของทหารใหม่ ก่อนเข้ามารายงานตัว เป็นทหารกองประจำการ  พร้อมนำข้อมูลจาก กองส่งเสริมสุขภาพ กรมแพทย์ทหารบก ประชาสัมพันธ์ 8 ความพร้อมก่อนเข้าเป็นทหารใหม่เพื่อให้ทหารใหม่สามารถรักษาสภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง   ซึ่งก่อนที่จะเข้ารายงานตัวทหารกองประจำการจะได้รับคำแนะนำในเรื่อง "การเตรียมตัวก่อนเข้าเป็นทหารใหม่"  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงนี้   พร้อมจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนให้บริการความช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น และประชาสัมพันธ์รณรงค์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกใหม่  พร้อมกับเชิญชวนประชาชนมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเบื้องต้นในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการฉีดในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นเกาะป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ บ้านพังทุย หมู่ 1 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น


นอกจากนี้ยั้งได้เข้าเข้าพบปะเยี่ยมประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และ ผู้ป่วยติดเตียง มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19  พร้อมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ทั้งวิธีการป้องกันตนเอง และคนรอบข้างเพื่อไม่ให้เป็นพาหะนำโรค ทั้งแนะนำการล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชน จากกองทัพบก

ให้ข้อมูลความพร้อมก่อนรายงานตัวทหารใหม่ท่ามกลางโควิด-19

ให้ข้อมูลความพร้อมก่อนรายงานตัวทหารใหม่ท่ามกลางโควิด-19

ให้ข้อมูลความพร้อมก่อนรายงานตัวทหารใหม่ท่ามกลางโควิด-19

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด