ผู้ว่าฯแพร่สั่งเปิดสถานที่กักกันระดับตำบลรองรับคนงานแห่กลับบ้านขณะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเผยวางมาตรการเด็ดขาดล็อคคนเดินทางเข้าพื้นที่ ด้านเทศบาลเมืองแพร่ ออกคำสั่งเข้มห้ามผู้ประกอบการรถโดยสารให้ผู้โดยสารลงที่สถานีขนส่งแพร่เพื่อผ่านจุดคัดกรองพร้อมลงทะเบียนไทยชนะและแพร่ชนะ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


แพร่เปิดสถานที่กักกันระดับตำบลรองรับคนงานแห่กลับบ้าน

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศปก.จว.แพร่ โดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เตรียมลงนามคำสั่งในวันที่ 28 มิย.64 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19กรณีปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ทุกพื้นที่ในระดับตำบลจัดเตรียมสถานที่กักกันคนงานที่เดินทางเข้ามาที่จังหวัดแพร่
             การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ประชุมนัดพิเศษกับคณะแพทย์และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ 25 มิย 64 ที่ประชุมมีมติให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นแหล่งที่พบการระบาดรุนแรงทุกแห่งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 4จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลาปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส เป็นเวลา 1 เดือน นั้น
          จังหวัดแพร่ได้เตรียมความพร้อมรองรับกลุ่มแรงงานที่จะเดินทางกลับบ้านโดยให้ นายอำเภอแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบในกรณีมีกลุ่มแรงงานดังกล่าวเดินทางเข้ามาพื้นที่ก็ขอให้แรงงานเหล่านั้นงดหรือชะลอการเดินทางเข้ามาใน จ.แพร่ไปก่อน

แพร่เปิดสถานที่กักกันระดับตำบลรองรับคนงานแห่กลับบ้าน           แต่หากไม่สามารถงดหรือชะลอได้ แรงงานดังกล่าวต้องแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทราบก่อนล่วงหน้าและจะต้องกักตัวแรงงานเหล่านั้นเพื่อสังเกตอาการ ณ สถานที่กักตัวของราชการกำหนดไม่อนุญาตให้กักตัวที่บ้านพักอาศัย โดยนายอำเภอ ประสานกับ รพสต. กำนันผู้ใหญ่บ้านให้จัดเตรียมสถานที่กักตัวแรงงานที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดแพร่ไว้ให้พร้อมและรายงานให้ ผู้ว่าฯแพร่ทราบ ตั้งแต่วันที่ 28 มิย25 64 ส่วนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ให้อำเภอเมืองแพร่รับผิดชอบดูแลและดำเนินการ
             ทางด้าน นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวว่า ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการรองรับคนงานกลับบ้านนั้นทางเทศบาลเมืองแพร่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการรถโดยสารทุกแห่ง ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดข19ขยายตัวเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการรถโดยสารที่รับผู้โดยสารมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดประกอบด้วย
             จังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมทรสาคร สระบุรี ยะลา นราธิวาส จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว และสมุทรสาคร ที่โดยสารมากับรถโดยสารประจำทางทุกคันและทุกคน ทั้งนี้ผู้ประกอบการรถโดยสารต้องไม่ให้ผู้โดยสารลงระหว่างทางโดยเด็ดขาดและให้จอดรถบริเวณชานชลาที่ 10-14 เท่านั้น เพื่อให้ผู้โดยสารลงจากรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ โดยเดินผ่านจุดคัดกรองทุกคนพร้อมลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะและแพร่ชนะ เพื่อทางเทศบาลเมืองแพร่จะสามารถติดตามบุคคลดังกล่าวได้

แพร่เปิดสถานที่กักกันระดับตำบลรองรับคนงานแห่กลับบ้าน               นพ.ขจร วินัยพานิช สสจ.แพร่ กล่าวว่า ศปก.จว.แพร่ ได้มีการเตรียมสถานที่กักตัวในระดับอำเภอและระดับตำบล เพราะมีการปิดแคมป์คนงานที่กรุงเทพ แม้ว่าจะมีการสั่งให้หยุดเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากคนงานเหล่านั้นไม่มีงานทำจึงทำให้คนงานจำนวนหนึ่งเล็ดลอดหลบหนีกลับบ้านหรือกลับมาอยู่บ้านดีกว่า แต่คนงานเหล่านี้จะต้องสถานที่กักกันในระดับตำบลที่ทางราชการจัดให้ไว้เท่านั้น
            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ จ.แพร่จะมีมาตรการเข้มข้นในพื้นที่ หากมีบุคคลเดินทางเข้าหมู่บ้านในเวลานี้ ก็จะมีการล็อคตัวให้เข้าไปอยู่ในสถานที่กักกันของทางตำบลไว้ก่อน จะไม่ให้เข้าไปอยู่ในที่พักอาศัยอื่นนอกจากสถานที่ทาง ตำบลจัดไว้ให้เท่านั้น
             ในส่วนของสถานที่กักตัวระดับตำบล อ.เมือง จ.แพร่ ได้มีการจัดสถานที่กักกันตัวเกือบครบแล้ว ประกอบด้วย ต.ป่าแมต สถานที่ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแมต ต.ห้วยม้า สถานที่ โรงยิมสนามกีฬาตำบลห้วยม้า ต.เหมืองหม้อ สถานที่ โรงเรียนบ้านกาซ้อง หมู่ 9 ต.แม่คำมี สถานที่ โรงเรียนบ้านสันป่าสักเก่า หมู่ 8 ต.ช่อแฮ ยังไม่ระบุต.บ้านถิ่น สถานที่ อาคารเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ต.สวนเขื่อน สถานที่ หอประชุมเทศบาลตำบลสวนเขื่อนต.ป่าแดง สถานที่ โรงเรียนบ้านหนองแขม และหมู่ 4, 6 บ้านพักครูโรงเรียนบ้านแม่ลัว และหมู่ 5, 7, 8 อาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำกลาย ต.กาญจนา สถานที่ โรงเรียนบ้านหัวฝ่าย ต.นาจักร สถานที่ โรงแรมน้ำเงิน ต.แม่หล่าย
            สถานที่ โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งโฮ้ง สถานที่ สำนักงานเกษตรตำบล (อาคาร อบต.ทุ่งโฮ้ง) ต.วังหงส์ สถานที่ หอประชุมเทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังธง สถานที่ โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง ต.ทุ่งกวาว สถานที่ โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ร่องฟอง สถานที่ อาคารศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุนชนตำบลร่องฟอง(ศูนย์โอท๊อป ต.ร่องฟอง) ต.ท่าข้าม สถานที่ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.แม่ยม สถานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.แม่ยม ต.น้ำชำ สถานที่ อาคาร กศน.ตำบลน้ำชำ(อาคาร อบต.น้ำชำเก่า