ยะลา - เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ยะลา ชี้แจงทำความเข้าใจกับบริษัทผู้ดูแล ตามคำสั่ง ศบค.ในการบริหารสถานการณ์ป้องกันโควิด ขณะที่ บางไซด์งานยังคงไม่เข้าใจในคำสั่ง

28 มิถุนายน 2564 ภายหลังมีคำสั่งของ ศบค.กลาง ซึ่งออกในราชกิจจานุเบกษา เรื่องของการควบคุมดูแลบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีคำสั่งให้ปิดแคมป์คนงานทั้งใน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ซึ่งจากคำสั่งดังกล่าว  นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แรงงานจังหวัด สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา  เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่พักพิงของกลุ่มแรงงานใน จังหวัดยะลา ด้วยกัน 3 แห่งได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดประสิทธิ์ธุรกิจก่อสร้าง หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง และ บริษัทอินทัวร์ยะลา ซึ่งมีจำนวนแรงงาน รวมแล้วเกือบ 200 คน

ตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างยะลา

โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบ จำนวนคนงานและสถานที่พักอาศัย พร้อมทั้งชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้ดูแลคนงาน ตามคำสั่ง ศบค.กลาง ที่ห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด และให้แรงงานหยุดทำงานตามคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งขอให้แรงงานที่มีอยู่ ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างยะลา

ตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างยะลา

ขณะเดียวกัน ผู้ดูแลแรงงานบางแห่ง ยังคงไม่เข้าใจในคำสั่งที่ออกจาก ศบค.กลาง โดยสงสัยว่า คำสั่งดังกล่าวนั้น บังคับใช้เฉพาะในกรุงเทพฯ- ปริมณฑล หรือบังคับใช้กับพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ด้วยหรือไม่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการชี้แจง และนำเอกสารของคำสั่งให้กับผู้ดูแลแรงงานได้รับทราบ จนเข้าใจในคำสั่ง พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างยะลา

ตรวจสอบแคมป์คนงานก่อสร้างยะลา