ตาก- อ.แม่สอด รับศึกหนัก ตรวจเชื้อโควิด-19 แรงงานไทย-เมียนมา พบติดเชื้อโควิด 452 ราย ไม่แน่ชัดอีก 25 ราย ก่อนนำส่งโรงพยาบาลต่างๆที่เหมาะสม และโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เฟซบุ๊ก "หมอแม่สอด" อ.แม่สอด จ.ตาก รายงานถึงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 แจ้งว่า ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากแรงงานเมียนมาในสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 840 คน พบมีแรงงานเมียนมาและคนไทย จำนวน 452 คน มีผลเป็นบวก โดยผู้ป่วยทั้งหมดจะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่เหมาะสม และโรงพยาบาลสนาม นอกจากนี้ยังไม่แน่ชัดอีก 25 ราย ทั้งนี้ จากการตรวจเพียงคืนเดียวที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือและงดการไปในที่สาธารณะ

"แม่สอด"อ่วมหนัก!ติดเชื้อโควิด 452 ราย

"แม่สอด"อ่วมหนัก!ติดเชื้อโควิด 452 รายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจ้งว่าได้เก็บสารคัดหลั่ง จำนวน 840 คน จากโรงงาน หรือสถานประการ 2 แห่ง ส่วนที่เหลือเป็นบ้านเช่า ส่วนมากเป็นแรงงานต่างด้าว มีคนไทยกว่า 100 คน
"แม่สอด"อ่วมหนัก!ติดเชื้อโควิด 452 ราย