อุตรดิตถ์-พุ่งไม่หยุด "คลัสเตอร์คลินิกทันตกรรม" กลางเมืองอุตรดิตถ์ ลามเข้าโรงเรียนหญิง-ชาย ประจำจังหวัด ยอดติดรวม 21 ราย พร้อมแจ้งให้กลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับบริการช่วง 14 วัน เข้ารับการคัดกรองและตรวจหาเชื้อ พร้อมกักตัว 14 วัน

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สนามฟุตซอล ภายในสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงทั้งจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ (โรงเรียนชาย)และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี (โรงเรียนหญิง) ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 100 คน เดินทางเข้าคัดกรอง แยกกลุ่มเสี่ยงต่ำและเสี่ยงสูง พร้อมรับการ Swab หาเชื้อโควิด-19 โดยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ระดมเจ้าหน้าที่ให้บริการนอกสถานที่ รับการตรวจหาเชื้อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 


คลัสเตอร์คลินิกทันตกรรม-ติดโควิดแล้ว21ราย

หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากคลัสเตอร์คลินิกทันตกรรม แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จากผู้ติดเชื้อรายที่ 115-138 ประกอบด้วยทันตแพทย์ 2 ราย (สามี+ภรรยา) เป็นเจ้าของคลินิกและร้านอาหารแห่งหนึ่งของ จ.อุตรดิตถ์, ลูกชาย อายุ 4 ขวบ 1 ราย , ลูกฝาแฝดชายหญิง อายุ 1 ขวบ 2 ราย, แม่ของทันตแพทย์ 1 ราย , พี่เลี้ยงเด็ก 2 ราย, พนักงานในคลินิกทันตกรรม 5 ราย และนักศึกษาฝึกสอน 1 ราย รวม 14 คนคลัสเตอร์คลินิกทันตกรรม-ติดโควิดแล้ว21รายผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลจากการคัดกรองกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการคลินิกทันตกรรม และกลุ่มเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อรายที่ 115-138 ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 7 รายจากคลัสเตอร์ดังกล่าว ประกอบด้วย รายที่ 139 พี่เลี้ยงเด็ก ,รายที่ 140 พนักงานคลินิกทันตกรรม , รายที่ 141 นักเรียนระดันชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ลูกค้าคลินิกทันตกรรม ,รายที่ 144 นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ เชื่อมโยงผู้ติดเชื้อรายที่ 134 ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในคลินิกฯ และรายที่ 143 , 145 และ 146 เชื่อมโยงผู้ติดเชื้อรายที่ 138 ซึ่งเป็นพนักงานคลินิกฯ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อ คลัสเตอร์คลินิกทันตกรรม ยอดรวม 21 ราย

คลัสเตอร์คลินิกทันตกรรม-ติดโควิดแล้ว21ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพบรายที่ 141 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี และ รายที่ 144 นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ต้องเร่งคัดกรองคัดแยกกลุ่มเสี่ยงกว่า 100 คน หากพบกลุ่มเสี่ยงสูง เข้ารับการ Swab หาเชื้อโควิด-19 ทันที คลัสเตอร์คลินิกทันตกรรม-ติดโควิดแล้ว21ราย


นอกจากนี้ยังแจ้งให้กลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อรายอื่น และลูกค้า ที่เข้ารับบริการคลินิกช่วง 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน เป็นต้นมา เข้ารับการคัดกรองและตรวจหาเชื้อ พร้อมกักตัว 14 วัน สังเกตอาการ หากพบอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน ด้านสถานศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เป็นเวลา 14 วัน เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และควบคุมโรค หวั่นเชื้อกระจายขยายวงกว้างเป็นคลัสเตอร์ใหญ่คลัสเตอร์คลินิกทันตกรรม-ติดโควิดแล้ว21ราย