ตาก- ผู้ว่าฯตาก เตรียมใช้สถานประกอบการเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อความสะดวก หลังตัวเลขผู้ป่วยโควิด- 19 พุ่งไม่หยุด พร้อมออกคำสั่งล็อกดาวน์-สั่งปิดโรงเรียนใกล้เคียง

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงนามในคำสั่งที่ 2061/2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดตาก ปิดพื้นที่ และสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยจากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบผู้ติดเชื้อคนไทย และแรงงานเมียนมาจำนวนมาก ซึ่งได้แพร่กระจายไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ชุมชนแรงงานเมียนมา และสถานที่โรงงานบริษัทนอร์ทสตาร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทนอร์ทสตาร์ แอพพาเรล จำกัด และบริษัทซีซีแอนด์ซี การ์เม้นท์ จำกัด โดยสถานประกอบการทั้งหมดตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวมทั้งยังพบผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากรโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 


โควิดพุ่งไม่!หยุดผวจ.ตากสั่งล็อกดาวน์-ปิดโรงเรียน

ดังนั้นเพื่อป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงปิดพื้นที่และสถานที่เป็นการชั่วคราว ดังนี้ 1.ห้ามผู้ใดเข้า-ออก พื้นที่ชุมชนแรงงานเมียนมา ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตลอดทั้งซอย เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งยวดและได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแม่สอด ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นี้ 2.ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชุมชนแรงงานเมียนมา ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตาว งดออกจากเคหสถานโดยไม่มีเหตุจำเป็น 3.ปิดสถานที่ห้ามผู้ใดเข้า-ออก และปิดสถานประการ หรือโรงงาน 3 แห่ง และโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ยกเว้นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์


โควิดพุ่งไม่!หยุดผวจ.ตากสั่งล็อกดาวน์-ปิดโรงเรียน    ล่าสุดนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงพื้นที่บ้านแม่ตาว หมู่ที่2 ได้เตรียมการที่ใช้สถานประกอบการทำเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และมีบริเวณที่สามารถพักอยู่อาศัยได้ และอาจจะขยายไปยังโรงงานที่ปิดกิจการชั่วคราว โดยขณะนี้กำลังมีการประเมินโควิดพุ่งไม่!หยุดผวจ.ตากสั่งล็อกดาวน์-ปิดโรงเรียน


รายงานจากโรงพยาบาลแม่สด แจ้งว่าพบผู้ป่วยในกลุ่มแรงงานเมียนมา ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2564 จำนวน 76 ราย ในจำนวนนี้มีคนไทย 3 คน ส่วนที่เหลือเป็นแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ขณะที่มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่า ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตลอด หลังทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก

โควิดพุ่งไม่!หยุดผวจ.ตากสั่งล็อกดาวน์-ปิดโรงเรียน