เปิดแผนกำลังพลคุมเข้ม"แคมป์คนงานก่อสร้าง"ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมกำชับผู้ปฏิบัติหน้าที่ระวังป้องกันตัวเองให้ SWAP ทุกวันและกักตัวทันทีที่เสร็จภารกิจ

การดูแลแคมป์คนงานก่อสร้างตามคำสั่ง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(ศปม.)ที่รับมาจากกระทรวงกลาโหมจะใช้กำลังของสารวัตรทหาร(สห.) โดยแคมป์คนงานอยู่ในพื้นที่เหล่าทัพใด เหล่าทัพนั้นรับผิดชอบ ดังนี้

กองทัพไทย: ใช้กำลังกองพันสารวัตรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยดูแลพื้นที่เขตหลักสี่

กองทัพบก: ใช้กำลังมณฑลทหารบกที่ 11 รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพฯเหนือในพื้นที่ 3 เขตประกอบด้วย จตุจักร บางซื่อ และลาดพร้าว

ส่วนกรุงเทพฯ กลาง 11 เขตทางกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ รับผิดชอบ กรุงเทพฯใต้ในพื้นที่ 13 เขต กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ รับผิดชอบ

กองทัพเรือ: ใช้กำลังกองร้อยรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพฯดูแลพื้นที่เขตบางกอกน้อย ส่วนเขตบางกอกใหญ่ กรมสารวัตรทหาร กองทัพเรือ รับผิดชอบ

กองทัพอากาศ: ใช้กำลังกองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ ดูแลพื้นที่เขตดอนเมือง

ทั้งนี้แต่ละเหล่าทัพได้เน้นย้ำกำลังพลที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ ให้เข้มงวดมาตรการป้องกันตัวเองตามแผนพิทักษ์กำลังพล ไม่ให้กำลังพลเหล่านี้กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่เนื่องจากกำลังพลที่ออกไปปฏิบัติงานยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สำหรับวัคซีนที่เหล่าทัพได้รับจัดสรรมาก่อนหน้านี้นำไปฉีดให้กับกำลังพลปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยง เช่น ชายแดน ส่วนวัคซีนอีกล็อตกันไว้ให้กับทหารกองประจำการผลัด1/2564 ที่จะเข้ามารายงานตัวในหน่วยฝึกทหารใหม่ระหว่าง 1-3 กรกฎาคมนี้

อย่างไรก็ตามกำลังพลทั้งหมดที่ออกไปปฏิบัติงานดูแลแคมป์คนงานต่างๆ จะมีการ SWAP ทุกวัน และเมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จต้องกักตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ