จังหวัดนครราชสีมา สั่งปิดหมู่บ้านตะเคียน รอบ 2 ห้ามเข้า ออก 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 5 ราย และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด 111 ราย ขณะนี้ทั้งหมดกำลังทยอยเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่ รพ.ด่านขุนทดแห่งใหม่

26 มิถุนายน 2564 นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด สั่งปิดหมู่บ้านตะเคียน รอบ 2 หลัง ได้รับการแจ้งจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่ออำเภอด่านขุนทด พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันสาเหตุสัมผัสใกล้ชิดบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กทม. จึงได้สั่งปิดหมู่บ้านเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19  กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. ได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับตั้งจุดตรวจปิดทางเข้าออกหมู่บ้านตะเคียน หมู่ 1 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา  โดยตั้งจุดตรวจปิดทางเข้าออกจำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ซุ้มประตูทางเข้าหมู่ 1  และจุดที่ 2 ท้ายหมู่บ้านทางเชื่อมตำบลหินดาด และปิดทางเชื่อมหมู่บ้านใกล้เคียง อีก 3 จุด

ด่านขุนทดสั่งปิดบ้านตะเคียนรอบ 2  หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 รายสำหรับการตั้งจุดตรวจนั้น มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ทำหน้าที่คัดกรองประจำแต่ละจุด ตลอด 24 ชม. แบ่งออกเป็น 2 ผลัดกลางวัน เวลา 06.00 -18.00 น. และกลางคืน 18.00-06.00 น. ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนบ้านตะเคียน ได้ประกาศปิดโรงเรียนหลังพบนักเรียนศูนย์เด็กเล็กติดเชื้อโควิด 19 จากครอบครัว มีผู้สัมผัสใกล้ชิดถึง 59 ราย ครูและเจ้าหน้าที่ 7 ราย นักเรียน  52  ราย ทางโรงเรียนจึงได้ประกาศหยุดเรียนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ด่านขุนทดสั่งปิดบ้านตะเคียนรอบ 2  หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย

นายไพฑูรย์ฯ กล่าวว่า สมาชิกในครอบครัวนี้มี 8 ราย ติดเชื้อ 5  ราย  ครอบครัวเดียวกัน สาเหตุสัมผัสผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. ซึ่งมีวงจำกัดอยู่ ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงส่งตรวจ และได้มีมาตรการในการควบคุมบุคคลเข้าออกพื้นที่หมู่บ้านหมู่ 1 โดยมีวิธีการตั้งด่านควบคุมการเข้าออกเพี่อควบคุมโรค

ด่านขุนทดสั่งปิดบ้านตะเคียนรอบ 2  หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย

ด่านขุนทดสั่งปิดบ้านตะเคียนรอบ 2  หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย