ครอบครัวเอกอัครราชฑูตยูเครน ประจำประเทศไทย นำเถ้ากระดูกท่านทูต มาไว้กับต้นอะโวคาโด ที่เคยปลูกไว้เมื่อช่วงต้นปี บริเวณเขาบันไดกฤษ ภายใต้การดูแลของสวนนงนุชพัทยา

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.Mrs.Natalia Beshta ภริยาเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย พร้อมบุตรชายทั้ง 2 คน ได้นำเถ้ากระดูกของเอกอัครราชทูตยูเครน ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา มาไว้กับต้นอะโวคาโด เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ครอบครัว ณ บริเวณเขาบันไดกฤษ ริมอ่างเก็บน้ำห้วยตู้ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ให้การต้อนรับ และนำคณะไปยังสถานที่ปลูกต้นอะโวคาโด ตามที่ท่านได้มาปลูกไว้ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.

ครอบครัววางเถ้ากระดูกท่านทูตยูเครน คู่กับต้นอะโวคาโดเขาบันไดกฤษ"โดยท่านเอกอัครราชทูตฯ เป็นคนรักต้นไม้มาก ท่านให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ และท่านได้นำต้นอะโวคาโด ที่เพาะจากเมล็ดด้วยตัวท่านเอง มาปลูกตามโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้และสวนพฤกษศาสตร์"

โดยสวนนงนุชพัทยา ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2548 (ป54-5) ตามใบอนุญาต เล่มที่ 017 ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 14 มิ.ย.2561 โดยทำการปลูกไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ ที่หายากและมีค่ามารวมไว้ ในสถานที่แห่งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ดูแลโดยสวนนงนุชพัทยา

ครอบครัววางเถ้ากระดูกท่านทูตยูเครน คู่กับต้นอะโวคาโดเขาบันไดกฤษ

ครอบครัววางเถ้ากระดูกท่านทูตยูเครน คู่กับต้นอะโวคาโดเขาบันไดกฤษ

ครอบครัววางเถ้ากระดูกท่านทูตยูเครน คู่กับต้นอะโวคาโดเขาบันไดกฤษ

ครอบครัววางเถ้ากระดูกท่านทูตยูเครน คู่กับต้นอะโวคาโดเขาบันไดกฤษ