รมช.ธรรมนัส ตรวจเยี่ยมลำตะคอง ชูแก้ปัญหาบุกรุก-น้ำเสีย ปรับเป็นแลนด์มาร์คโคราช รวมทั้งพัฒนาลำตะคองให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการปรับปรุงลำน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการพัฒนาพื้นที่สองริมฝั่งลำตะคองให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

26 มิถุนายน 2564 ที่ท่าน้ำวัดสุสาน เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างแลนด์มาร์ค โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลำตะคองช่วงผ่านตัวเมืองโคราช โดยมีนายเกษม  ศุภรานนท์ ส.ส เขต 1 จ.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ ส.ส เขต 2 จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา นายประเสริฐ  บุญชัยสุข นายก ทน.นคราชสีมา นายสมเกียรติ  วิริยะกูลนันท์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายประสิทธิ์  ศรีภิมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับ 

ตรวจลำตะคอง ชูแก้ปัญหาบุกรุก-น้ำเสีย ปรับเป็นแลนด์มาร์คโคราชนายสมเกียรติ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการ ชี้แจงความเป็นมาของโครงการว่า เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ร.อ ธรรมนัส รมช.เกษตร ฯ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและได้ล่องเรือจากท่าน้ำวัดท่าตะโกในลำตะคองถึงท่าน้ำวัดสุสาน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร พบปัญหาสองริมฝั่งถูกบุกรุกและน้ำเน่าเสีย จึงมีดำริให้ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่รวมทั้งพัฒนาลำตะคองให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการปรับปรุงลำน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการพัฒนาพื้นที่สองริมฝั่งลำตะคองให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย วิถีชีวิตกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีให้กับประชาชน 

ตรวจลำตะคอง ชูแก้ปัญหาบุกรุก-น้ำเสีย ปรับเป็นแลนด์มาร์คโคราช

โดยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองและ ทน.นครราชสีมา ร่วมศึกษาความเหมาะสม ออกแบบโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งริมคลองน้ำธรรมชาติ ช่วงลำตะคองไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมา ความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล้ำแนวเขตและการพัฒนาพื้นที่รักษาสภาพแวดล้อมลำตะคอง สนับสนุนงบประมาณ 120 ล้านบาท ก่อสร้างช่วงที่ 1 ระยะที่ 1 ระยะทางรวม 1,000 เมตร อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาแต่ยังเหลือส่วนที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์ของช่วงที่ 1 ระยะที่ 2 อีก 1,500 เมตร ใช้งบประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งจะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป

ตรวจลำตะคอง ชูแก้ปัญหาบุกรุก-น้ำเสีย ปรับเป็นแลนด์มาร์คโคราช

ตรวจลำตะคอง ชูแก้ปัญหาบุกรุก-น้ำเสีย ปรับเป็นแลนด์มาร์คโคราช