วันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน จังหวัดศรีสะเกษ ยืนยันแหล่งข่าวที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดปลอดภัย ทำให้สามารถตรวจยึดยาบ้าได้มากถึง 1,602,084 เม็ด ผู้ต้องหา 6,122 คน ตามยึดทรัพย์ได้ 19,982,070 บาท ผู้ว่าฯ สั่งเดินหน้าต่อ ภายใต้ยุทธการ 238 พิทักษ์นครลำดวน

26 มิถุนายน 2564 ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 คณะกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดประชุมวาระเร่งด่วน 1 ใน 10 วาระของการขับเคลื่อนจังหวัด ด้านการป้องกันยาเสพติด เน้นในการสร้างความเข็มแข็งให้หมู่บ้าน  ชุมชน การป้องกันสถานศึกษา  สถานประกอบการ และนำแนวทางทูบีนัมเบอร์วัน  กองทุนแม่ของแผ่นดินมาขับเคลื่อนขยายผล พร้อมส่งเสริมด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด นำแนวทางชุมชนบำบัด CBTx มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และด้านการปราบปราม มุ่งเน้นในการทำลายเครือข่ายผู้ค้า รวมทั้งดำเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจัง บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน ใช้มาตรการกวาดบ้านตนเอง ภายใต้ยุทธการ 238 พิทักษ์นครลำดวน ใช้พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด รักษาแหล่งข่าว สร้างความปลอดภัยให้กับผู้แจ้งเบาะแสทุกแหล่ง เปิดรับทุกข้อความ ทั้งจดหมาย โทรศัพท์ ข้อความเฟซบุ๊ก สายตรงผู้ว่าฯ ผู้การฯ ที่จะแจ้งข้อมูลยาเสพติด 

ยืดยาบ้าได้ 1.6 ล้านเม็ด แหล่งข่าวที่แจ้งเบาะแสปลอดภัยโดยวันนี้เนื่องในวันยาเสพติดโลก จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศจุดยืนในการเอาชนะยาเสพติดให้จงได้ จัดกิจกรรมอ่านสาสน์วันยาเสพติดโลก ของท่านนายกรัฐมนตรี เชื่อมโยงการถ่ายทอดสดกิจกรรมเยาวชนคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่กำลังจัดกิจกรรมการประกวดหนังสั่นป้องกันยาเสพติด สายตรวจยาเสพติด และแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา สามารถตรวจยึดยาบ้าได้ 1,602,084 เม็ด จับกุมผู้ต้องหาดำเนินคดีทั้งสิ้น 5,921 คดี ผู้ต้องหา 6,122 คน ยึดทรัพย์ตารม พรบ.คดียาเสพติด ได้ 16,982,070.-บาท และ พรบ.ฟอกเงิน 11 ราย

ยืดยาบ้าได้ 1.6 ล้านเม็ด แหล่งข่าวที่แจ้งเบาะแสปลอดภัย

โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในนามประธานคณะกรรมการป้องกันยาเสพติดจังหวัด เปิดเผยว่า ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากแหล่งข่าวในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือของผู้ว่าราชการ  ผู้บังคับการจังหวัด หรือนายอำเภอ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน หรือแม้จะเป็นสายด่วน ปปส.1386, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 1567 ที่รับแจ้งทุกเรื่อง 24 ชั่วโมง หรือแม้กระทั้ง โทร 191 ของตำรวจ ทุกสายก็จะได้รับการคุ้มครองในความปลอดภัยของแหล่งข่าวที่แจ้งมา ซึ่งที่ผ่านมาทำให้การแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดได้ขยายผลไปอย่างมากโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกท่าน โดยการแจ้งข้อมูลเข้ามาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งชื่อสกุลจริงมาก็ได้ โดยอาจจะเขียนเป็นจดหมาย ระบุจ่าหน้าซองส่งผู้ว่าฯ ผู้การฯ นายอำเภอ ได้ทั้งหมด โดยข้อมูลที่จังหวัดอยากได้คือ การชี้เป้า บอกถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติด สถานที่ ให้อย่างชัดเจน หรืออยากจะให้ติดต่อกลับก็ลงชื่อ บอกเบอร์โทรศัพท์มือถือมาก็ได้ จังหวัดก็จะปกปิดข้อมูลแหล่งข่าว และดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดีที่สุดเช่นกัน

ยืดยาบ้าได้ 1.6 ล้านเม็ด แหล่งข่าวที่แจ้งเบาะแสปลอดภัย

ยืดยาบ้าได้ 1.6 ล้านเม็ด แหล่งข่าวที่แจ้งเบาะแสปลอดภัย