ครู-บุคลาการทางการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 จำนวน 300 คน จากแจ้งความประสงค์กว่า 800 คน หวังป้องกันไม่ให้มีการระบาดโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อน ลุ้นให้รับการจัดสรรเพิ่ม ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

ครูอุตรดิตถ์300คนฉีควัคซีนโควิดเข็ม1


            เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีอุตรดิตถ์ นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 จำนวน 300 คน
         นายชัชชัย กล่าวว่า เป็นครูและบุคลาการทางการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ล็อคแรกที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 300 คน จากที่ครูลงชื่อแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนไว้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กว่า 800 คน โดยจัดสรรให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งเป็นด่านหน้าในการที่จะต้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ หรือประสานงานกับทุกโรงเรียนในสังกัดอยู่ตลอดเวลา การฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร ได้ให้ครูตระหนักว่าการฉีดวัคซีนจะมีผลดีเพื่อไม่ให้มีการระบาดโควิด 19 เป็นกลุ่มก้อน และ ลุ้นให้รับการจัดสรรเพิ่ม ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดย ตนเอง ได้รับการฉีดAstraZeneca เข็มที่ 1 แล้ว เมื่อ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งลงทะเบียนหมอพร้อม กรณีผู้สูงอายุ 60 ปีและกลุ่มเสี่ยง 7 โรค

ครูอุตรดิตถ์300คนฉีควัคซีนโควิดเข็ม1
            "หลังเปิดเทอมมาตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา ยังคงเฝ้าระวังและคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 เนื่องจาก จ.อุตรดิตถ์พบคลัสเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา แต่มีความเชื่อมโยงมายังโรงเรียนระดับประถมศึกษา ต้องปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษ ในหลายพื้นที่ เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ครูต้องจัดการเรียนการสอนแบบให้การบ้าน ใบงาน และจัดสอนชดเชย"นายชัชชัยกล่าว

ครูอุตรดิตถ์300คนฉีควัคซีนโควิดเข็ม1             นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)อุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จ.อุตรดิตถ์ ได้จัดสรรตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีการวางแผนร่วมกับ ศคบ.จ.อุตรดิตถ์ ในระยะนี้พบการติดเชื้อในโรงเรียน จึงจัดสรรในส่วนของครู บุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง สำหรับยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน จ. อุตรดิตถ์ ณ วันที่ 26 มิถุนายน มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วจำนวน 6,609 คน รอฉีดเข็มที่ 2 อีกจำนวน 18,703 คน โดย จ.อุตรดิตถ์ มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับวัคซีนจากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม และจองกับเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 32,290 คน ซึ่ง ขณะนี้ยังไม่พบผู้ได้รับผลข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19