ปัตตานี - ยังคุมไม่อยู่ ปัตตานีพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มอีก 145 คน ส่งผลให้ต้องปิด อบต.ตะลุโบ๊ะ และปิดบางหมู่บ้านเพิ่มอีก นอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

26 มิถุนายน 2564 สถานการณ์โควิด19 ที่ปัตตานีปรากฏว่า พบผู้ป่วยรายใหม่วันที่ 25 มิย. พุ่ง 145 คน ยอดรวมสะสม 1,684 คน รักษาหายแล้ว 608 คน และวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั้งสิ้น 6 คน
ล่าสุดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด19 เป็นพนักงาน อบต. ตะลูโบ๊ะ อ.เมือง จ.ปัตตานีเป็นกลุ่มสัมผัสจากยาย ส่งผลให้ต้องปิดทำการ สำนักงาน อบต. ตะลูโบ๊ะ โดยไม่มีกำหนด พร้อมทั้งให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 33 คนกักตัวที่ อบต. ตะลูโบ๊ะ เพื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจเชื้อ

ปัตตานีโควิดพุ่ง 145 คน คร่าอีก 1 ชีวิต

นอกจากนี้กลุ่มผู้สัมผัสที่เป็นครอบครัว ญาติและเพื่อนบ้านที่ต้นเหตุมาจากคลัสเตอร์โรงงานที่ปัตตานี และมัรกัสยะลานั้น ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ขยายไปทุกอำเภอทุกตำบลทุกชุมชนในจังหวัดปัตตานี ทำให้มีกลุ่มเสี่ยงสูง และต่ำเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ายังมีการปกปิดข้อมูล ส่งผลทำให้กลุ่มผู้สัมผัสต้องกักตัวในพื้นที่มากขึ้นจนโรงพยาบาลสนามทั้ง 5 แห่งเต็ม จึงต้องกักตัวที่บ้าน แต่ทั้งนี้ยังพบอีกว่าประชาชนที่กักตัวที่บ้านยังขาดความรับผิดชอบ และพยายามออกจากบ้าน และแวะไปตามจุดต่างๆ ทำให้หลายหมู่บ้านควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ส่วนพื้นที่ในอำเภอเมืองปัตตานี ได้มีการปิดบางหมู่บ้านแล้ว ประกอบด้วยตำบลคลองมานิง ตำบลบาราเฮาะ ตำบลบานา และ ตำบลตะลุโบะ

ปัตตานีโควิดพุ่ง 145 คน คร่าอีก 1 ชีวิต

ปัตตานีโควิดพุ่ง 145 คน คร่าอีก 1 ชีวิต

อย่างไรก็ตาม ทางอำเภอต่างๆ ได้ร่วมพูดคุยกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ในการหามาตรการในการป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดมากขึ้น โดยอาจจะต้องใช้วิธีปิดหมู่บ้าน ถ้ายังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นั้น ก็คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้ อาจจะต้องปิดหมู่บ้านอีกหลายหมู่บ้าน

ปัตตานีโควิดพุ่ง 145 คน คร่าอีก 1 ชีวิต