เปิดไทม์ไลน์ "พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์" สมาชิกวุฒิสภา ติดเชื้อโควิด-19 พบประวัติเข้าประชุมสภา 2 วันก่อนได้รับเชื้อ .

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 มีรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา(ส.ว.) ได้รับแจ้งจาก พล.อ. เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 64 ว่า ได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งปรากฎผล ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีไทม์ไลน์ดังต่อไปนี้
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ลาประชุมวุฒิสภา เนื่องจากรู้สึกมีอาการไม่สบาย จึงอยู่ที่พักอาศัยทั้งวันไม่ได้พบใคร
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เดินทางมาประชุมร่วมรัฐสภา (ห้องประชุมฝั่ง ส.ส.) มีเจ้าหน้าที่สำนักการประชุม(วุฒิสภา) และข้าราชการ บำนาญมารับไปเซ็นชื่อ และเมื่อเซ็นชื่อเสร็จได้พบกับท่านปิยพันธุ์ นิมมานเหมินทร์ และพลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย โดยได้เดินพูดคุยกันไปห้องอาหารเพื่อรับข้าวกล่อง รู้สึกเวียนศรีษะ มีไข้ จึงเดินทางกลับที่พัก
วันพุธ 23 มิถุนายน 2564 เดินทางมาประชุมร่วมรัฐสภา (ห้องประชุมฝั่ง ส.ส.) มีเจ้าหน้าที่สำนักการประชุม(วุฒิสภา) มารับไปลงชื่อ รู้สึกมีไข้ จึงเดินทางกลับที่พัก ถึงเวลาช่วงบ่ายท่านทราบว่าภรรยาได้ติดเชื้อโควิด
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ลาประชุมร่วม เพื่อเดินทางไป รพ.พระมงกุฏเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด19 อยุ่รพ. จนถึงเวลา 10.30 น. และเดินทางกลับที่พัก โดยไม่ได้พบปะกับใคร
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ทางรพ.พระมงกุฏ แจ้งผลการตรวจ โดยมีผลติดเชื้อโควิด19ทางรพ.พระมงกุฏได้มารับไปรักษาตัวที่ รพ. เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ท่านผู้สัมผัสใกล้ชิดกับท่านพลเอก เลิศฤทธิ์ ในช่วงเวลาดังกล่าว ขอความร่วมมือท่านให้กักตัว สังเกตอาการ และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป