จังหวัดเลยออกมาตรการเข้มดำเนินคดีทุกคนเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงไม่รายงานตัว หลังมีผู้นำเชื้อกลับมาติดคนในครอบครัว จนเกิดความวุ่นวายทั่วทั้งจังหวัด และเกิดคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้น ขณะโรงเรียนทยอยปิดเรียนแบบออนแฮนด์แทนออนไซต์

25 มิถุนายน 2564 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดเลย เจอกับสถานการณ์ โควิด ในคลัสเตอร์ใหม่ๆ คือคลัสเตอร์อำเภอผาขาว ที่มีผู้ติดเชื้อแล้วในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 4 ติดติดกันรวมกว่า 17 ราย และในอำเภอภูหลวงก็มีการเดินทางกลับเข้าพื้นที่ของ ผู้ค้าลอตเตอรี่ จากพื้นที่ 4 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด  หรือ พื้นที่สีแดง เข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ  กลับมาบ้านที่ จ.เลย และไม่ไปรายงานตัวต่อ 5 เสือ หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านภายใน 3 ชั่วโมง จนนายอำเภอต่าง ๆ ต้องไปแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งคนกลุ่มนี้นำเชื้อโควิด 19 กลับมา จนเกิดความวุ่นวายทั้งจังหวัดและมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นดังกล่าว


ผู้ว่าฯสั่งเข้มดำเนินคดีทุกคนจากที่เสี่ยงเข้าพื้นที่ไม่รายงานตัว

จึงออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยเพื่อวางมาตรการเข้มควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง พร้อมกำชับอย่างเด็ดขาดไปว่าทุกพื้นที่ทั้ง 14 อำเภอ ของจังหวัดเลย ต้องร่วมมือรักษากติกาอย่างเข้มข้น ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเลย จะต้องมีการรายงานตัวภายใน 3 ชั่วโมง ถ้าท่านใด ไม่ทำตามและถ้าเจ้าหน้าที่ทราบจะต้องดำเนินการตาม คำสั่งของเจ้าพนักงานโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด เด็ดขาด  หากไม่มารายตัวมีความผิดต้องแจ้งความดำเนินคดีทุกราย ซึ่งตอนนี้ก็ให้ทางพื้นที่ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว คือ อ.ผาขาว ภูหลวง และก่อนนี้ครั้งแรกที่ อ.วังสะพุง กับผู้ค้าลอตเตอรี่ เพราะฉะนั้นฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือด้วย 


ผู้ว่าฯสั่งเข้มดำเนินคดีทุกคนจากที่เสี่ยงเข้าพื้นที่ไม่รายงานตัว

ผู้ว่าฯสั่งเข้มดำเนินคดีทุกคนจากที่เสี่ยงเข้าพื้นที่ไม่รายงานตัว


ด้านสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดเลยวันนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงไทย วัย 40 อยู่หมู่ที่ 8 บ้านเพชรเจริญ ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย ทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมในระลอกเดือนเมษายน 2564 รวม 119 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ด้านสถานศึกษาได้ทยอยปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนมากแล้ว โดยปรับเป็นเรียนทางออนไลน์แทน เช่น อ.ผาขาว ทั้ง 5 ตำบล ปิดมาตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.2564 เป็นระยะเวลา 14  วัน

ผู้ว่าฯสั่งเข้มดำเนินคดีทุกคนจากที่เสี่ยงเข้าพื้นที่ไม่รายงานตัว

ขณะที่นายศักดา พุทชาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังสะพุง กล่าวว่า ทางโรงเรียนชุมชนวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 เนื่องจากมีผู้ปกครองและนักเรียนอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและอาจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตนเองและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการให้ความร่วมมือกับจังหวัดเลย ทางโรงเรียนชุมชนวังสะหุงห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยชองนักเวียนและผู้ปกครอง จึงขอประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25-30 มิ.ย.2564 เป็นเวลา 6 วัน ทั้งนี้ในขณะที่สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว ทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์ให้กับนักเรียน

ผู้ว่าฯสั่งเข้มดำเนินคดีทุกคนจากที่เสี่ยงเข้าพื้นที่ไม่รายงานตัว