ชาวนาในเขตชลประทานจังหวัดพิจิตร ต้องใช้น้ำในคลองชลประทาน เดินเครื่องสูบน้ำ ไว้หล่อเลี้ยงต้นข้าวที่เริ่มทำการเพาะปลูก คาดปีนี้อาจจะประสบกับภาวะฝนทิ้งช่วง

ฝนทิ้งช่วงชาวนาเร่งสูบน้ำคลองชลประทาน

           
               เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564  ฝนที่ตกทิ้งช่วง ชาวนาในพื้นที่ อำเภอเมือง และ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร   ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทานต้องนำเครื่องจักรทางการเกษตรเร่ง เพื่อสูบน้ำในคลองชลประทานสาย ซี 1 ที่เป็นคลองสายหลัก ทางชลประทานพิจิตร ทำการปล่อยน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ เพื่อเลี้ยงต้นข้าวที่เริ่มต้นทำการเพาะปลูก เนื่องจากคลองชลประทานเป็นแหล่งน้ำเพียงแหล่งเดียวที่เหลืออยู่  และแหล่งน้ำอื่นทยอยแห้งหมด ชาวนาจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการสูบน้ำ เพื่อป้องกันข้าวเสียหาย จากขาดน้ำ


ฝนทิ้งช่วงชาวนาเร่งสูบน้ำคลองชลประทาน


               สำหรับการสูบน้ำของชาวนาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ เนื่องจากชาวนาเกรงว่าจะไม่มีน้ำเพื่อเลี้ยงต้นข้าวนาปี ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มเพาะปลูก และต้องการน้ำปริมาณมากเพื่อที่จะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ชาวนาจึงเร่งสูบน้ำไว้ใช้ในการเลี้ยงต้นข้าวเนื่องจากน้ำจากคลองชลประทานเป็นแหล่งน้ำหลัก ที่เหลือพออยู่ใช้สำหรับการทำนาของชาวนาที่อยู่ในเขตชลประทาน