คลัสเตอร์วงพนันอำเภอโนนสูง โคราช ลามไม่หยุดปิดเพิ่ม 1 หมู่บ้าน สะสม 18 ราย กระทบโรงเรียนประถม-มัธยม ต้องปิดสถานศึกษาจำนวน 8 แห่ง เป็นเวลา 5 วัน และให้ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์แทน

22 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายแพทย์วิญญู  จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 7 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 4 ราย อ.โนนสูง 2 ราย และ อ.วังน้ำเขียว รวมยอดสะสม 1,052 ราย เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 929 ราย และรักษาอยู่ 109 ราย จากการสอบสวนระบาดวิทยาผู้ป่วยรายที่ 1,003 หญิงอายุ 55 ปี บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง ไทม์ไลน์วันที่ 11 มิ.ย. ผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อย ปวดศีรษะ เจ็บคอ วันที่ 16 มิ.ย. อาการไม่ดีขึ้นและมีปัญหาระบบทางเดินหายใจอีก จึงเดินทางรักษาที่คลินิกเสาวรักษ์และส่งต่อให้โรงพยาบาลโนนสูง รักษาและตรวจหาเชื้อ วันที่ 17 มิ.ย. ผลยืนยันติดเชื้อ ทั้งนี้พฤติการณ์ของผู้ป่วยมีมนุษย์สัมพันธ์ค่อนข้างดี จึงนัดเพื่อนบ้านที่ชื่นชอบการคิดเลขมาพบปะในป่าละเมาะ เพื่อร่วมกิจกรรมสันทนาการเป็นประจำ จึงนำกลุ่มเสี่ยงสูงมาตรวจหาเชื้อ พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้ป่วย 2 ราย ประกอบด้วยลำดับที่ 1,049 เด็กชายอายุ 11 ปี และรายที่ 1,050 เด็กชายอายุ 12 ปี ทั้ง 2 ราย รวมยอดสะสม 17 ราย      

คลัสเตอร์วงพนันอ.โนนสูง ลามไม่หยุดปิดเพิ่ม 1 หมู่บ้าน
เมื่อช่วงสาย พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บุคลากรทางการแพทย์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปิดเส้นทางเข้าออกบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ต.มะค่า อ.โนนสูง ซึ่งเป็นหมู่บ้านล่าสุดที่ต้องปิดชั่งคราว โดยก่อนหน้านี้ได้ปิดบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 3 และบ้านดอนแฝกพัฒนา ต.พลสงคราม อ.โนนสูง หมู่ 15 ต.พลสงคราม เป็นเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ทั้งนี้ทุกภาคส่วนได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาจัดส่งอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพและสร้างความรับรู้ทำความเข้าใจแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งให้กำลังใจชาวบ้านจำนวน 153 ครัวเรือน 450 คน ต้องถูกกักตัว จะทำให้ได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิตประจำวัน

คลัสเตอร์วงพนันอ.โนนสูง ลามไม่หยุดปิดเพิ่ม 1 หมู่บ้าน


พันจ่าโททวี นายอำเภอโนนสูง กล่าวว่า ขณะนี้ได้ปิดเส้นทางเข้าออก 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและได้รับแจ้งจากผู้บริหารโรงเรียนโนนสูงศรีธานี อ.โนนสูง ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา (สพม.นม.) พบนักเรียนชายชั้น ม.1/13 ติดเชื้อและยังมีนักเรียนชายชั้น ป.5 โรงเรียนมะรุม ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในหมู่บ้านติดเชื้ออีก ทั้ง 2 ราย มีประวัติสัมผัสเชื้อจากเครือญาติ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดได้ปิดสถานศึกษาจำนวน 8 แห่ง เป็นเวลา 5 วัน ประกอบด้วย รร.โนนสูงศรีธานี รร.บ้านมะรุม รร.บ้านพลสงคราม (แพงรัฐราษฎร์วิทยา) รร.บ้านหญ้าคา ว.ท.อ ต.พลสงคราม รร.บ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) รร.บ้านพลจลก รร.บ้านหนองม้า ต.มะค่า และ รร.บ้านเพิก (รัฐประชาสามัคคี) ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง และให้ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์แทน

คลัสเตอร์วงพนันอ.โนนสูง ลามไม่หยุดปิดเพิ่ม 1 หมู่บ้าน

คลัสเตอร์วงพนันอ.โนนสูง ลามไม่หยุดปิดเพิ่ม 1 หมู่บ้าน