ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดเวทีทำประชาพิจารณ์-สร้างการรับรู้-รับฟังความเห็นคนพัทลุง เรื่องการประมูลรังนกอีแอ่น เผยนำความเห็นและข้อเสนอแนะจากเวทีใช้ประกอบการกำหนดราคา-ร่างสัญญา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 มิถุนายน 2564 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงในฐานะประธานกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง เปิดเผย "ผู้สื่อข่าว" พรุ่งนี้ (20 มิ.ย.64) ที่ศาลากลางจังหวัดจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์และการสร้างการรับรู้ฟังความเห็นจากองค์กร เครือข่าย ประมาณ 60 คน                 โดยจะมาจากตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นคนจังหวัดพัทลุงเป็นหลัก รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสมาคม ชมรม ภาคเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมท่องเที่ยว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง3ท่าน และสื่อมวชนร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ  
                       

เปิดเวทีประชาพิจารณ์รังนกพัทลุง

"ที่สำคัญการสร้างการรับรู้ความเป็นมาของการประมูลรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุงที่ผ่านมาตั้งแต่มีกฎหมายพรบ.รังนกอีแอ่นเมื่อปี พ.ศ.2540 ว่า มีการประมูลมาแล้วกี่ครั้ง กี่ราย ได้ราคาเท่าไหร่ ใครเป็นผู้ได้ แล้วเงินที่ได้เอาไปจัดสรรอย่างไร" 

เปิดเวทีประชาพิจารณ์รังนกพัทลุง


รวมถึงขอความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประมูลที่กำลังดำเนินการอยู่ ภาคประชาสังคม องค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะคนจังหวัดพัทลุงว่ามีความคิดเห็นอย่างไร เพื่อนำมาให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการพิจารณา             

เปิดเวทีประชาพิจารณ์รังนกพัทลุง

เช่น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, คณะกรรมการกำหนดร่างสัญญาที่เราร่างเตรียมการไว้ รวมทั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ก็คือคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุงได้พิจารณารวมรับฟังและนำประกอบการพิจารณาตัดสินใจต่อไป            "เป็นครั้งแรกที่มีการทำประชาพิจารย์และสร้างการรับรู้เรื่องนี้ให้กับคนพัทลุงทั้งหมด เพราะที่ผ่านมาคนพัทลุงจะรู้เรื่องนี้น้อยมาก รู้แค่เพียงว่าเป็นสมบัติของคนพัทลุง แต่ถามว่าสมบัติของคนพัทลุง สุดท้ายมันเป็นรายได้ไปอยู่ที่ไหน เขาเอาไปทำอะไรกัน แล้วทำประโยชน์อะไรบ้าง"ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าว 

เปิดเวทีประชาพิจารณ์รังนกพัทลุง