"หมอยง" ประกาศ รับอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 2 เข็มแตกต่างกัน โดยอาสาสมัครจะได้รับวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่ 2 คนละยี่ห้อคือ "ซิโนแวค และ แอสตร้าเซนเนก้า"

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ทางศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หรือ หมอยง หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ต้องการอาสาสมัครรับวัคซีนโควิด-19 สลับชนิดกัน
ในปัจจุบันการให้วัคซีนโควิด-19 ยังแนะนำให้วัคซีนชนิดเดียวกันทั้งเข็มที่หนึ่งและสอง ด้วยเหตุผลบางคนฉีดแข็มแรกแล้วแพ้จำเป็นต้องฉีดเข็มที่สองต่างชนิดกันเช่น เข็มแรกฉีด Sinovac เข็มที่สองฉีดเป็น AstraZeneca การให้วัคซีน 2 เข็มต่างชนิดกันจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่วัคซีนขาดแคลน และต้องการฉีดเข็มแรกให้มากที่สุดไม่ต้องเก็บวัคซีนไว้เข็มที่สองและเมื่อมีวัคซีนเข็มที่สอง อาจจะใช้ต่างชนิดกันได้ ดังนั้นการสลับเปลี่ยนวัคซีนจึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดก่อนที่จะนำไปใช้จริง โครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว โครงการนี้จึงจะขอรับสมัครอาสาสมัครมารับวัคซีนเข็มที่หนึ่งและสอง ต่างชนิดกัน โดยกลุ่มแรกจะฉีดเข็มที่หนึ่งเป็น Sinovac เข็มที่สองเป็น AstraZeneca และอีกกลุ่มจะฉีดเข็มที่หนึ่ง เป็น AstraZeneca เข็มที่สองเป็น Sinovac และจะมีการบันทึกอาการข้างเคียงของวัคซีนและตรวจวัดภูมิต้านทานเป็นระยะ เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการก่อนนำไปใช้จริง
ผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัคร มีคุณสมบัติดังนี้

"หมอยง" ประกาศ รับอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็มต่างยี่ห้อ

1.อายุครบ 18 ปี
2.อาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑล และสะดวกเดินทางมารับวัคซีนและเจาะเลือดตามนัด(ในเวลาราชการ)
3.ไม่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาก่อน
4.ไม่เคยได้รับวัคซีน COVID-19 มาก่อน
5.ไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้หรือเคยแพ้ส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
6.อาสาสมัคร สมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
7.ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ที่ต้องนอนโรงพยาบาล
8.ไม่กินยากดภูมิต้านทาน
9.ไม่มีประวัติโรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากการติดเชื้อHIV หรือเป็นมาแต่กำเนิด
ผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPULgx0Y1GrocVwEvposj4nf3NKSdOaA6i4XjoQP9TtyMTXQ/viewform?usp=pp_url
ศูนย์เชี่ยวชาญต้านไวรัสวิทยาคลีนิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-256-5324และ 02-256-4909