แผ่นดินไหว! ลำปาง-เชียงราย จุดศูนย์กลางอ.วังเหนือ เมื่อเวลา 06.30 น. รับรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วันนี้(18มิ.ย.64) กรุมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง แผ่นดินไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 18มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 06.30 น.เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ที่ละติจูด 19.25 องศาเหนือลองจิจูด 99.62 องศาตะวันออก ขนาด 3.5 ความลึก 1 กิโลเมตรได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไปประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 06.49 น.

แผ่นดินไหว! ลำปาง-เชียงราย จุดศูนย์กลางอ.วังเหนือ