ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ รับแจ้งเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน มีวัวติดเชื้อและเริ่มมีเสียชีวิตในเขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จึงได้เร่งออกตรวจสอบฉีดพ่นยา และแนะนำการดูแลรักษาคอกสัตว์เพื่อป้องกันโรค

16 มิถุนายน 2564 ที่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์อำเภอได้รับแจ้งจากเกษตรกรที่เลี้ยงวัว ใน 5 ตำบล ว่าขณะนี้พบการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในวัวกระจายไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ เริ่มพบมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง จึงได้รายงานให้ นายสุวรรณ เนตรนิติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณได้รับทราบ ก่อนที่จะร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบวัวที่ติดเชื้อ พบว่ากำลังเริ่มมีอาการหลายตัว จึงได้ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาคอกปศุสัตว์ให้สะอาด ป้องกันแมลงบินกินเลือด ซึ่งได้แก่ เหลือบ ลิ้น ไร ต่าง ๆ ที่จะมากัดกินเลือดวัวในช่วงกลางคืน และเป็นพาหะนำเชื้อโรคลัมปี สกิน มาสู่สัตว์ ซึ่งวันนี้ได้ทำการนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มาฉีดป้องกันให้กับวัว และยังทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในคอกสัตว์ บริเวณใกล้เคียงกับคอกสัตว์ ซึ่งได้แนะนำกำกับให้เกษตรกรได้กางมุ้งให้ฝูงสัตว์ด้วยในช่วงเวลากลางคืนเพื่อเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดไม่ให้ เหลือบ ลิ้น ไร มากัดกินเลือดวัวในช่วงเวลากลางคืนได้อีกต่อไป

ปศุสัตว์เร่งแก้ปัญหาลัมปี สกินระบาดหนัก

ปศุสัตว์เร่งแก้ปัญหาลัมปี สกินระบาดหนัก

ปศุสัตว์เร่งแก้ปัญหาลัมปี สกินระบาดหนัก

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า ขณะนี้ในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ที่มีอยู่จำนวน5ตำบล ตนได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าเริ่มมีฝูงวัวติดเชื้อโรคลัมปี สกิน กันเพิ่มมากขึ้นพอสมควร จึงได้ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ ออกตรวจสอบแนะนำให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนปศุสัตว์ทุกคน เพื่อหากเกิดวัวเสียชีวิตจะได้มีการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง พร้อมกันนี้ก็ได้ให้คำแนะนำในการทำคอกปศุสัตว์ให้สะอาด ปราศจากแมลงบินกินเลือด อันได้แก่พวก เหลือบ ลิ้น ไรต่าง ๆ และหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้กางมุ้งให้สัตว์นอนในช่วงเวลากลางคืนที่เป็นเวลาออกหากินของแมลงบินกินเลือด ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคดังกล่าว ก็คาดว่าจะปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคนี้ได้ แต่หาคอกไหนเริ่มมีติดเชื้อ ก็ให้ปศุสัตว์ออกฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและฉีดวัคซีนให้กับวัวทุกตัวแล้ว

ปศุสัตว์เร่งแก้ปัญหาลัมปี สกินระบาดหนัก

ปศุสัตว์เร่งแก้ปัญหาลัมปี สกินระบาดหนัก

ปศุสัตว์เร่งแก้ปัญหาลัมปี สกินระบาดหนัก

ปศุสัตว์เร่งแก้ปัญหาลัมปี สกินระบาดหนัก