เพจชื่อดังประกาศล่ารายชื่อผ่าน Change.org จี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 ให้เหมาะสม พร้อมกดดันตัดงบกระทรวงกลาโหม ที่ได้มากถึง 203,282 ล้านบาท ระบุควรเปลี่ยนอาวุธสงคราม เป็นอาวุธป้องกันเชื้อโรคจะดีกว่า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เพจเฟซบุ๊ก "CARE คิด เคลื่อน ไทย" โพสต์ว่า ลดงบกลาโหม พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ร่วมลงชื่อผ่าน http://change.org/2565budget

CARE คิด เคลื่อน ไทย ได้สร้างแคมเปญรณรงค์ผ่าน Change.org เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการส่งเสียงให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในพ.ร.บ.งบประมาณ 2565 วงเงินกว่า 3,100,000 ล้านบาท ให้เหมาะสมกับสถานการณ์วิกฤต

ในสถานการณ์โควิด-19 เราจำเป็นต้องทุ่มงบประมาณเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุด เพราะคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด คือ "พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน" แต่กลับพบว่ารัฐบาลนี้ ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาประเทศและแก้ไขสถานการณ์วิกฤตให้เหมาะสมได้เลย ไม่ว่าจะเป็น

-กระทรวงกลาโหมที่ได้รับการจัดสรรงบกว่า 203,282 ล้านบาท มากกว่ากระทรวงสาธารณสุข (ที่ได้รับงบประมาณจำนวน 153,940.5 ล้านบาท) ถึง 49,341.5 ล้านบาท

- งบประมาณ กรมควบคุมโรค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถูกปรับลดลงไม่ต่ำกว่า 10% จากปี 2564 และน้อยกว่าปี 2562 ที่ยังไม่มีโควิด-19 ส่วนงบบัตรทอง ก็ถูกตัดลดลง 1,815 ล้านบาท จากปี 2564

-งบประมาณยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่มากกว่างบยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถความแข่งขัน

-ตัดงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการลงถึง 24,051 ล้านบาท หรือ 6.75% ทั้งที่การศึกษาเป็นเรื่องจำเป็นต่ออนาคตของชาติ

เราจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมติดตามการอภิปรายในสภา และขอเชิญทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณที่ขาดการจัดลำดับความสำคัญร่วมลงชื่อในแคมเปญ "#ลดงบกลาโหม เปลี่ยนอาวุธสงคราม เป็นอาวุธป้องกันเชื้อโรค" ผ่าน http://change.org/2565budget

ร่วมกันส่งเสียงดังๆ ให้ได้ยินไปถึงรัฐบาลในสภาว่า "ตอนนี้เราขาดเตียง ขาดวัคซีน ไม่ได้ขาดกระสุน ขาดรถถัง รัฐบาลจะปกป้องประเทศแบบไหนกัน?" เพราะความมั่นคงของชาติไม่ใช่กองทัพอันเกรียงไกร แต่คือชีวิตและปากท้องของประชาชน #คิดเคลื่อนไทย #ลดงบกลาโหม

โซเชียลล่ารายชื่อจี้ตัดงบกลาโหม หนุนภารกิจต้านโควิด