หนองบัวลำภูรวมน้ำใจสู้ภัยโควิด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"เตรียมพร้อมลุยฉีดวัคซีนรอบใหม่ทั่วประเทศ 7 มิถุนายน นี้ ระบุ ทุกคนต้องให้ความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

31 พฤษภาคม  2564 เวลา 13.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย  แก้วพินิจ  นายเกรียรงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน  รองผู้ว่าราชการการจังหวัด นายแพทย์สุรพงษ์  ผดุงเวียง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พร้อมด้วย ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน พระภิกษุสงฆ์ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"สู้ภัยโควิด เพื่อรวบรวม อาหาร ข้าวกล่อง น้ำดื่ม หรืออาหารแห้ง ที่จะไปใช้สนับสนุนการจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่จะทำการฉีดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 7 มิถุนายน  2564 นี้ 

หนองบัวลำภูรวมน้ำใจสู้ภัยโควิดซึ่งจากการฉีดวัคซีนที่ผ่านมา ทั้ง บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีน นั้น ในช่วงที่ ปฏิบัติงานและช่วงที่มารอฉีดวัคซีนอยู่นั้น แต่ละฝ่ายต้องเร่งปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองไม่มีเวลาที่จะคอยดูแลในเรื่อง อาหาร น้ำดื่ม บริการกัน ทั้งคนปฏิบัติงานและคนที่มารับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะให้บริการ อำนวยความสะดวกต่อผู้มารับการฉีดและผู้ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีน จึงได้มีการเปิดรับบริจาค จาก หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน ซึ่ง ได้เปิดรอรับตั้งตั้งแต่ เวลา 13.00 น.-16.00 น .วันที่ 31 พฤษภาคม  2564

หนองบัวลำภูรวมน้ำใจสู้ภัยโควิดหลังเปิดรับบริจาคทำให้มี หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน ตลอดทั้งยังมีพระภิกษุสงฆ์หลายวัด ได้มีการนำเอา สิ่งของมาร่วมบริจาค ซึ่งเป็นน้ำใจของพี่น้องชาวหนองบัวลำภู ที่ได้ร่วมกันรวมพลังใจสู้ภัยโควิด 19 กันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ เพจที่นี่เมืองหนองบัวลำภู ผู้ที่ดูแลเพจ กล่าวว่า ได้ตั้งเป้าว่าจะขอรับบริจาคจากสมาชิกในเพจ คิดว่าให้ได้น้ำ 500 แพ็ค แต่เมื่อเปิดรับแล้วมีสมาชิกเห็นว่า เป็นสิ่งที่ดี เป็นการได้ช่วยเหลือสังคม จึงได้มีการบริจาคเข้าส่วนมากจะเป็นน้ำดื่ม แต่ก็มีบางคนบริจาคเข้ามาเป็นเงิน จึงได้นำไปซื้อเป็นน้ำดื่มมาทำให้ ได้ยอดถึง 1,200 แพ็ค รวมทั้งยังได้มอบข้าวกล่องอีกจำนวนหนึ่ง ตอนนี้ก็ได้มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้ง 6 อำเภอ อำเภอละ 150 แพ็ค และส่วนหนึ่งนำไปมอบให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อีกด้วย

หนองบัวลำภูรวมน้ำใจสู้ภัยโควิด

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า การร่วมแรงร่วมใจกันครั้งนี้ เป็นความสามัคคีของพี่น้องชาวหนองบัวลำภู ที่จะได้ร่วมกันสู้ภัยของโรคร้ายให้ได้ โดยทางจังหวัดจะได้ฉีดวัคซีนพร้อมกับทั่วประเทศในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้ แบ่งไปตามอำเภอต่างๆ ทั้ง 6 อำเภอ ซึ่งการทำงานอาจจะต้องยาวไกลไปจนถึง กันยายนหรือจะต้องขยายไปถึง ธันวาคม 2564 ก็ยังไม่รู้ แต่สิ่งเหล่านี้ยังได้ใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจังหวัดให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด คือ 300,009 คน และมีการฉีดไปแล้วบางส่วน  แต่ปัจจัยหนึ่งคือ การเตรียมพร้อมของผู้ที่จะรับการฉีดวัคซีน ทั้งก่อนและหลังปัจจัยหนึ่งก็คือ การจะต้องดื่มน้ำมากๆ จะได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต่อพี่น้องชาวหนองบัวลำภู

หนองบัวลำภูรวมน้ำใจสู้ภัยโควิดสำหรับสถานที่ฉีดวัคซีน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ฉีดที่หอประชุม สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  ฉีดได้ 1,000 รายต่อวัน อำเภอศรีบุญเรือง ที่หอประชุมอำเภอศรีบุญเรือง 1,000 รายต่อวัน  อำเภอนากลาง หอประชุมสาธารณสุขอำเภอนากลาง 600 รายต่อวัน   อำเภอโนนสัง หอประชุมโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1,600 รายในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  อำเภอสุวรรณคูหา ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณ 600 รายต่อวัน  และอำเภอนาวัง ที่หอประชุมอำเภอนาวัง 360 รายต่อวัน รวมต่อวันที่ฉีดได้ 5,160 รายต่อวัน