โคราชเปิดไทม์ไลน์หญิง 61 ปี เหยื่อโควิดรายที่ 11 สัมผัสเชื้อลูกเขย เบื้องต้นไม่มีโรคประจำตัวแต่อย่างใด จึงขอให้กลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังมารับบริการฉีดวัคซีนโดยเร็ว

30 พฤษภาคม 2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมครั้งที่ 94/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

เปิดไทม์ไลน์หญิง 61 ปี เหยื่อโควิดรายที่ 11นพ.วิญญู รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 3 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.ขามสะแกแสง 2 ราย และ อ.ครบุรี 1 ราย รวมยอดสะสม 937 ราย เสียชีวิต 11 ราย รักษาหาย 770 ราย และยังรักษาอยู่ 156 ราย ทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ป่วยลำดับที่ 687 หญิงอายุ 61 ปี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง ซึ่งเป็นผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 11 ของ จ.นครราชสีมา ไทม์ไลน์ วันที่ 22-29 เม.ย. อยู่บ้านเลี้ยงหลาน วันที่ 30 เม.ย. รับแจ้งลูกเขยติดเชื้อโควิด-19 (ผู้ป่วยลำดับที่ 594) แต่ผู้ป่วยไม่ได้เดินทางไปไหน

เปิดไทม์ไลน์หญิง 61 ปี เหยื่อโควิดรายที่ 11


วันที่ 1 พ.ค. ผู้ป่วยพร้อมลูกสาวและหลานเดินทางไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวและทุกคนสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน ผลครั้งแรกทุกคนไม่พบเชื้อ วันที่ 3 พ.ค. ผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ ปวดศีรษะ ทานยาอยู่ที่บ้านพัก วันที่ 5 พ.ค. เวลา 13.00 น. ทั้งหมดได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อซ้ำที่ รพ.มทส. เวลา 20.00 น. ผลยืนยันพบเชื้อ วันที่ 11 พ.ค. อาการทรุดลง จึงเคลื่อนย้ายมารักษาที่ รพ.มหาราช นครราชสีมา แม้นให้ยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อต้านเชื้อไวรัส แต่ยังมีอาการปอดอักเสบจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต เบื้องต้นไม่มีโรคประจำตัวแต่อย่างใด จึงขอให้กลุ่มเสี่ยงทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังมารับบริการฉีดวัคซีนโดยเร็ว

เปิดไทม์ไลน์หญิง 61 ปี เหยื่อโควิดรายที่ 11

เปิดไทม์ไลน์หญิง 61 ปี เหยื่อโควิดรายที่ 11