เด็ก 5 ขวบ จากอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางกลับบ้านจากกรุงเทพมหานคร พร้อมคุณตา วัย 53 ปี ติดเชื้อโรคโควิด-19 พร้อมเกิดกลุ่มเสี่ยงสูงทันที 11 คน เร่งกักตัว ขณะที่วันนี้ศรีสะเกษ พบผู้ป่วยยังเพิ่มสูงถึง 10 ราย ใน 3 อำเภอยังหนัก

29 พฤษภาคม 2564 ที่ จังหวัดศรีสะเกษ สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ถือว่ายังมีอัตราการเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในเช้าของวันนี้ คณะกรรมการเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ  ประกาศผลการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงสูง ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ในอำเภอศรีรัตนะ ที่หมู่บ้านตูม จำนวน 4 ราย, อำเภออุทุมพรพิสัย ที่หมู่บ้านสระภู เพิ่มขึ้น 5 ราย, อำเภอห้วยทับทัน เพิ่มมา 1 ราย รวมมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันนี้ จำนวน 10 ราย มียอดสะสมทั้งจังหวัด จำนวน 389 ราย โดยเฉพาะที่อำเภอห้วยทับทัน ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหม่ เด็กอายุ 5 ขวบ เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร พร้อมคุณตา อายุ 53 ปี พบติดเชื้อ ทำให้พบกลุ่มเสี่ยงสูงขึ้นทันที่ 11 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน 7 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด 2 ราย และผู้นั่งรถยนต์ส่วนตัวร่วมกันขณะเดินทางกลับมาบ้าน 2 ราย สั่งกักตัวทุกคน แยกความเป็นอยู่การใช้ชีวิต โดยขณะนี้ หมู่บ้าน อำเภอ ที่ยังน่าเป็นห่วงในการมีผู้ติดเชื้อไม่หยุดก็คือ หมู่บ้านตูม อำเภอศรีรัตนะ หมู่บ้านสระภู อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอห้วยทับทัน จากเด็ก 5 ขวบและคุณตา วัย 53 ปี

5 ขวบติดเชื้อกับคุณตา คลัสเตอร์ กรุงเทพขณะที่โรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ จำเป็นต้องเปิดหอพักผู้ป่วยโรคทั่วไปปกติ ปรับมาเป็นหอรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากมีผู้ป่วยติดเชื้อแบบไม่ทราบมาก่อน ที่เข้ารับการรักษาโรคอื่นในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ทำให้บุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกันทรลักษ์กลายเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงสูง ที่อาจจะติดเชื้อ และอาจจะไม่แสดงอาการ ทำให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ต้องสั่งกักตัวบุคลลากรทางการแพทย์ทันที จำนวน  67 คน ส่งผลกระทบบุคคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วย ทั้งในส่วนรับผู้ป่วยโรคทั่วไป และโรคติดเชื้อโควิด-19


5 ขวบติดเชื้อกับคุณตา คลัสเตอร์ กรุงเทพ

จึงได้ประสานโรงพยาบาลในสังกัด ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่พอมีศักยภาพ ในการพิจารณาช่วยเปิดหอผู้ป่วยรับดูแล รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยขณะนี้โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับผู้ป่วยโควิด แล้ว 59 ราย โรงแรมศรีพฤษธาลัย Hospitel จำนวน 37 ราย โรงพยาบาลราษีไศล 21 ราย โรงพยาบาลพยุห์ 8 ราย โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 14 ราย โรงพยาบาลกันทรารมย์ 1 ราย ส่วน โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ที่เคยเปิดหอรับผู้ป่วยโควิด-19 วันนี้ต้องย้ายออกทั้งหมด เหลือ 0 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อโรค โควิด-19 ที่ยังรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาล ทั้งสิ้น 140 ราย นอกนั้นให้รักษาตัวกับตัวที่บ้านเนื่องจากไม่มีอาการที่น่าเป็นห่วงและไม่รุนแรง แต่ต้องกักตัวตามลำพังทุกคน โดยอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดจาก อสม. ทุกหมู่บ้านด้วย

5 ขวบติดเชื้อกับคุณตา คลัสเตอร์ กรุงเทพ