คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ มีมติให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 มิถุนายน 64 หลังประเมินเข้มตามระบบ Thai Stop Covid Plus(TSC) ของกรมอนามัย วอนเร่งพิจารณาจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บุคลากรการศึกษาอุตรดิตถ์ขอเร่งฉีดวัคซีนโควิด


          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 กว่า 1,000 คน คณะครู ลูกจ้าง และนักการภารโรง เร่งปรับแต่งภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้โล่งอากาศถ่ายเทสะดวก ล้างทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ นำออกมาตากแดด ส่วนคณะครูต่างเตรียมพร้อมอุปกรณ์ทั้ง ไม้กวาด ไม้ถู น้ำยาฆ่าเชื้อ จัดเก็บ ทำความสะอาดห้องเรียนที่ตนเองประจำชั้น และจัดการเรียนการสอน New Normal หลัง สพป.ทำหนังสือแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
          นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 (สพป.) กล่าวว่า จากที่ได้จัดทีมศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ 136 โรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา เพื่อติดตามประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop Covid Plus(TSC) 44 ข้อ ของกรมอนามัย "ผลผ่านมาตรฐาน" และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ อนุมัติทุกโรงเรียนตามเสนอ วันที่ 1 มิถุนายน นี้ โดยให้แต่ละโรงเรียนกำหนดแผนการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละโรงเรียน เช่น สลับวันมาเรียน เพิ่มห้องเรียนกำหนดให้ไม่เกิน 20 คนต่อ 1 ห้องเรียน เป็นต้น และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนมีประสบการณ์มาแล้ว เมื่อปีการศึกษา 2563 จึงเชื่อว่าจะจัดการเรียนการสอนได้

บุคลากรการศึกษาอุตรดิตถ์ขอเร่งฉีดวัคซีนโควิด       ทั้งนี้ โรงเรียน     136 แห่งสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ส่วนใหญ่คือโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนไม่เกินห้องเรียนละ 25 คนจึงจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 แบบOn Site หรือเปิดทำการสอนได้ตามปกติได้ และตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ยกเว้น 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดมีนักเรียนกว่า 3,000 คน อนุมัติเปิดเรียนแบบออนไลน์ ให้การบ้าน และจะเปิดเรียนเต็มรูปแบบวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และโรงเรียนบ้านท่าสัก อ.พิชัย และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 อ.ลับแล เปิดเรียนวันที่ 8 มิถุนายน หลังพบนักเรียนในสังกัดติดเชื้อโควิด-19 และยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ทั้งนี้วันที่ 1 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดทีมติดตาม ความพร้อม ความปลอดภัย และมาตรการต่างๆ หลังเปิดเรียนเต็มรูปแบบ


บุคลากรการศึกษาอุตรดิตถ์ขอเร่งฉีดวัคซีนโควิด


      อย่างไรก็ตาม  ุบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังไม่ได้การฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโควิด-19 ซึ่งประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดแล้ว ขอให้เร่งจัดสรรวัคซีนเพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด โดยได้มีการสำรวจความต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นได้แจ้งและกำชับไปยังผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และ นักเรียนต้องกลับและอยู่ในพื้นที่ของตัวเองตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา หรือมากกว่า 14 วัน พร้อมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารจากผู้นำ อสม.แต่ละหมู่บ้าน และขอความร่วมมือผู้ปกครองอย่าปกปิดข้อมูล หากเด็กกลับจากพื้นที่สีแดงหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด