เจ้าของรถเกี่ยวข้าวใจดี ลดราคาเกี่ยวจากไร่600 เหลือไร่ละ 500 บาท เผย ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงโควิด-19 ถือว่าเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกรให้มีเงินเหลือใช้จ่ายในครอบครัวช่วยเหลือกันในยามวิกฤติ

29 พฤษภาคม 2564 นายโทน เปล่งศรีสิน อายุ 73 ปี เล่าว่า จากสถานการณ์โควิด ในปีนี้ไม่ได้ส่งผลต่อภาคการเกษตรมากนัก เนื่องจากว่าน้ำท่ายังอุดมสมบูรณ์ ไม่ได้เกิดปัญหาภัยแล้งเหมือนปีที่แล้ว อีกทั้งราคาข้าวก็อยู่ที่ 7-8 บาท ต่อกิโลกรัม จึงทำให้เกษตรกรสามารถที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าราคาพืชผลทางการเกษตรนั้นตกต่ำ จนไม่สามารถนำสินค้าทางการเกษตรออกไปขายได้นั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ตนยังสามารถที่จะจ้างรถเกี่ยวข้าวก่อนที่จะนำผลผลิตไปขายให้กับโรงสีได้ตามปกติ อีกทั้งรถเกี่ยวข้าวก็คิดไร่ละ 500 บาท ซึ่งก็ถูกกว่าปีที่แล้วตกไร่ละ 550 ถึง 600 บาท ซึ่งรถเกี่ยวข้าวก็ยอมลดราคาให้ถือว่าเป็นการช่วยกันในยามเดือดร้อนยุคของโควิด19

โควิดระบาด รถเกี่ยวข้าวลดราคาให้ชาวนา

นายวันชัย มีสวัสดิ์ อายุ 62 ปี เปิดเผยว่า ตนเป็นเจ้าของรถเกี่ยวข้าว เดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลกเพื่อมาที่ภาคอีสาน เนื่องจากว่าในช่วงนี้ภาคอีสานจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวพืชผลทางการเกษตร เข้าสู่ตลาด ซึ่งในปีนี้ผลผลิตก็ค่อนข้างดีเนื่องจากว่าน้ำอุดมสมบูรณ์ไม่ได้มีปัญหาภัยแล้งเหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งตนเองก็นำรถเกี่ยวข้าว มาจำนวน 4 คัน เพื่อตระเวนออกเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกร แต่ในช่วงนี้ช่วงยุคข้าวยากหมากแพง จากปกติปีที่แล้วตนจะคิดค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 550 ถึง 600 บาท ปีนี้ยอมลดต้นทุนให้เหลือไร่ละ 500 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ covid ระบาด และถือว่าเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกรให้มีเงินเหลือใช้จ่ายในครอบครัว อะไรที่พอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปในยุคที่ทุกคนต้องได้รับความเดือดร้อน

โควิดระบาด รถเกี่ยวข้าวลดราคาให้ชาวนา

โควิดระบาด รถเกี่ยวข้าวลดราคาให้ชาวนา