ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อล่าสุด พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4,803 ราย ทำให้การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่พบผู้ป่วยทะลุ 1.2 แสนคนแล้ว ขณะที่ยอดเสียชีวิตมีเพิ่มอีก 34 ราย

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 29 พ.ค. 64 ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 4,803 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,101 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 2,702 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 149,779 ราย อีกทั้งยีงมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 34 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 894 รายแล้ว ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 988 ราย

ยอดโควิดวันนี้ พุ่งอีก พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4,803 ราย เสียชีวิตอีก 34 ราย