กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่คนพิการทางการเห็น ในกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรัง รวมถึงครอบครัว และผู้ดูแลกว่า 500 คน นำร่องในเขตกทม.และปริมณฑล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 พฤษภาคม 2564 ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่คนพิการทางการเห็น ครอบครัว และผู้ดูแล

สธ.บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง คนพิการทางการเห็น นำร่องในกทม.และปริมณฑล


ดร.สาธิตกล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในกทม. และปริมณฑล ยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อภายในครอบครัว บุคคลใกล้ชิด กลุ่มที่มีความเสี่ยงคือกลุ่มคนพิการที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ จำเป็นต้องมีผู้ดูแล มีโอกาสสัมผัสและติดเชื้อได้ง่าย กระทรวงสาธารณสุข จึงเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้พิการ ครอบครัว และผู้ดูแล ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดบริการฉีดวัคซีนสำหรับคนพิการ นำร่องในคนพิการทางการเห็น ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง สมาชิกครอบครัว และผู้ดูแล ในเขตกทม. และปริมณฑล ซึ่งมีอยู่ประมาณ 500 กว่าคน โดยนัดหมายให้มารับการฉีดวัคซีนวันละ 60 คน จัดระบบบริการฉีดวัคซีนตามมาตรฐาน 8 ขั้นตอนของกรมควบคุมโรค เริ่มให้บริการเมื่อวานนี้ (27 พฤษภาคม 2564) ขณะนี้มีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 100 คน   

สธ.บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง คนพิการทางการเห็น นำร่องในกทม.และปริมณฑล


ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ ดาวน์ซินโดรม สมาธิสั้น และผู้ป่วยจิตเวช ที่อาศัยในพื้นที่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล รับผิดชอบจัดฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยในรอบแรก กำหนดสำหรับกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่อาศัยบ้านเดียวกัน เปิดให้บริการการฉีดวัคซีนวันนี้เป็นวันแรก
"คนพิการประเภทอื่น ๆ กระทรวงสาธารณสุข จะเร่งดำเนินการให้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วต่อไป ขณะนี้ได้ประสานข้อมูลกับทางสมาคมคนพิการและเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คนพิการทั่วประเทศได้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างครอบคลุม เกิดภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อ ลดป่วย ลดรุนแรง และลดเสียชีวิตจากโรคโควิด 19" ดร.สาธิตกล่าว

สธ.บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง คนพิการทางการเห็น นำร่องในกทม.และปริมณฑล


ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 พบว่า คนพิการได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2,092,595 คน (ร้อยละ 3.21 ของประชากรทั้งประเทศ) โดยเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย มากที่สุด ร้อยละ 49.85 รองลงมาเป็นคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และคนพิการทางการเห็น ร้อยละ 18.84 และ ร้อยละ 9.12 ตามลำดับ โดยเป็นคนพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 832,609 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 ภาคเหนือ 460,820 คน คิดเป็นร้อยละ 22.02 ภาคกลาง 436,4 91 คน คิดเป็นร้อยละ 20.86 ภาคใต้ 259,629 คน คิดเป็นร้อยละ 12.41 กรุงเทพมหานคร 97,554 คน คิดเป็นร้อยละ 4.66  และข้อมูลรอยืนยัน 5,502 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26

สธ.บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กลุ่มเปราะบาง คนพิการทางการเห็น นำร่องในกทม.และปริมณฑลlogo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด