แพร่ - สมาคมส ตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดแพร่ หลังประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้

      วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ หรือ สธวท.แพร่ นำโดย นางสุดสวาท มงคลเจริญวงศ์ นายกสมาคม สธวท.แพร่ นางดารณี ชัยนิชยกุล อดีตนายกสมาคม ผู้ก่อตั้ง สธวท.แพร่ และสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมปันสุขให้กับประชาชนในจังหวัดแพร่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

"ปันสุข"ให้ชาวแพร่บรรเทาผลกระทบโควิดนางสุดสวาท มงคลเจริญวงศ์ นายกสมาคม สธวท.แพร่ กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับสมาชิกในสมาคมสตรีฯ ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในจังหวัดแพร่ครอบคลุมเกือบทุกธุรกิจ โดยได้รวมตัวกัน นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยการรวบรวมบริจาคสิ่งของ ประเภทข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ของและสิ่งของจำเป็นต่างๆ โดยในวันนี้ได้มีการจัดทำข้าวกล่อง จำนวน 500 กล่องมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารับสิ่งของ บริเวณโรงแรมแพร่นครา โดยมีีประชาชนเข้ามารับสิ่งของจำนวนหลายร้อยคน โดยการแจกจ่ายในครั้งนี้ ได้มีการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามารับสิ่งของ มีเจ้าหน้าที่มาคอยบริการวัดอุณหภูมิ และบริการเจลล้างมือ จัดระยะห่างของการเข้าแถวรับสิ่งของด้วย


"ปันสุข"ให้ชาวแพร่บรรเทาผลกระทบโควิด
      ขณะที่นางดารณี ชัยนิชยกุ อดีตนายกสมาคม ผู้ก่อตั้ง สธวท.แพร่  กล่าวว่า ในสภาวะเช่นนี้ ทุกฝ่ายทุกองค์กรภาครัฐและเอกชน ต้องร่วมมือกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในฐานะขององค์กรภาคเอกชน ที่เป็นสตรีนักธุรกิจในจังหวัดแพร่ สมาชิกต่างตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 ทำให้ยากลำบากต่อการดำรงชีพ บางครอบครัว ไม่ได้ทำงาน อย่างไรก็ตาม การได้เข้ามาช่วยเหลือดังกล่าวถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง

"ปันสุข"ให้ชาวแพร่บรรเทาผลกระทบโควิด