กลุ่มเยาวชนโคราชมูฟเม้นท์ "KoratMovement" บุกศูนย์ดำรงธรรม ยื่นหนังสือร้องเรียนขอคืนทางเท้า หลัง กฟภ.ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้ากีดขวางทางเดินและทำลายทัศนียภาพ จากโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของเทศบาลนครนครราชสีมา

27 พฤษภาคม 2564 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา นายวรัญญู หรือบุ๊ค คงสถิตธรรม อายุ 26 ปี พร้อมพวกซึ่งเป็นแนวกลุ่มเยาวชนโคราชมูฟเม้นท์ "KoratMovement" จำนวน 6 คน เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียน "ทวงคืนทางเท้าโคราช" ผลกระทบจากการดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในเขตเทศบาลนคร(ทน.) นครราชสีมา ทำให้ชาวเมืองไม่สามารถใช้ทางเท้าได้อย่างที่ควร เนื่องจากการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ส่วนหนึ่งกีดขวางการใช้ประโยชน์บนทางเดินเท้าและทำลายทัศนียภาพเยาวชนโคราชขอคืนทางเท้าผลกระทบจากโครงการสายไฟลงดินเยาวชนโคราชขอคืนทางเท้าผลกระทบจากโครงการสายไฟลงดินโดยมีนายวัชรพงษ์ จิโสะ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการรับเรื่องและกล่าวกับตัวแทนเยาวชน ว่า จะรวบรวมข้อร้องเรียนรายงานให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
เยาวชนโคราชขอคืนทางเท้าผลกระทบจากโครงการสายไฟลงดินเยาวชนโคราชขอคืนทางเท้าผลกระทบจากโครงการสายไฟลงดิน

นายวรัญญู หรือบุ๊ค ฯ เปิดเผยว่า เครือข่ายเยาวชนโคราชได้ขับเคลื่อนรณรงค์ความคิดเห็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการประสานงานความร่มมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้พบการติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าขวางทางเดินเท้า เช่น บริเวณตรงข้ามโรงเรียนสุขานารี ริมถนนจอมสุรางยาตร์ บริเวณข้างอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ริมถนนมหาดไทย บริเวณด้านหน้าอาคารบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ริมถนนโพธิ์กลาง ฯลฯ จึงขอให้พิจารณาปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างเพื่อลดกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณมากที่สุด รวมทั้งให้การพัฒนาตัวเมืองโคราชเป็นไปในทิศทางที่ยั่งยืนและถูกต้อง

เยาวชนโคราชขอคืนทางเท้าผลกระทบจากโครงการสายไฟลงดิน