ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวนำเข้าวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 1 ล้านโดส ภายในเดือน มิ.ย.นี้ เบื้องต้นบุคคลเข้าข่ายรับการฉีด ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกันแถลงข่าวนำเข้าวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม"ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 และขึ้นตรงนายกฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการแพร่ระบาดไวรัส จึงจัดหาวัคซีนทางเลือก"วัคซีนจะนำเข้าภายในเดือน มิ.ย.จำนวน 1 ล้านโดส ไม่เกี่ยวข้องเรื่องข่าวลือ 20 โดสก่อนหน้านี้ แต่จะมาเมื่อไหร่ กำลังดูเรื่องการขนส่ง ส่วนในเดือนต่อๆ ไป อาจให้บริษัทไบโอจีนีเทค หารือและต่อรองกับบริษัทผู้ผลิตต้นทาง ซึ่งผู้ที่จะฉีดต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยวัคซีนตัวนี้ เป็นการจัดทำด้วยงบประมาณของราชวิทยาลัยฯ เอง ราคาที่จะกำหนด ต้องพิจารณาต้นทุน ค่าขนส่ง ที่ไม่คิดกำไร ตอนนี้ทั่วโลกมีหน่วยงานรัฐซื้อเท่านั้น เราไม่ใช่ รพ.เอกชน เราเป็นของรัฐ ขึ้นตรงนายกฯ ให้เป็นตัวแทนหาวัคซีนทางเลือก สถานการณ์ขณะนี้ เขาไม่คุยกับ รพ.เอกชนหรอก"ส่วนการดำเนินการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จะหารือร่วมกับ สธ.เพื่อกระจายวัคซีนให้แก่หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนที่สนใจจัดซื้อพ่วงประกันวัคซีนโควิด เบื้องต้นมีเอกชนติดต่อขอซื้อมาแล้ว 2 หน่วยงาน คือ สภาอุตสาหกรรม และ ปตท.ขณะที่ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย.ระบุว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนเชื้อตาย จะเป็นการฉีดแบบ 2 โดส หรือ 2 เข็ม แต่ละเข็มจะฉีดระยะเวลาห่างกัน 21-28 วันนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การจัดหาวัคซีนทางเลือกเป็นจริงได้ ที่จะทำงานคู่ขนานไปกับรัฐบาล ที่มีหน้าที่หาวัคซีนหลัก