ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม KICK OFF มาตรการป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน มอบยาฆ่าแมลง และเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรตำบลหนองปลิง 8 หมู่บ้าน พร้อมปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง

28 พฤษภาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม KICK OFF มาตรการป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน


KICK OFF มาตรการป้องกันโรคลัมปี สกินในโค-กระบือนายนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease)ในโค-กระบือ 35 จังหวัด ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยมีโค-กระบือ ป่วยมากกว่า 6,763 ตัว ซึ่งจังหวัดมหาสารคามก็อยู่ในนี้ด้วย จึงกำชับให้ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เร่งแก้ไขปัญหาการควบคุมโรคตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กำหนดไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการเคลื่อนย้ายโค-กระบือ ป้องกัน ควบคุมแมลงพาหะนำโรคการรักษาป่วยตามอาการ รวมถึงการจัดหาวัคซีน เพื่อควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน

KICK OFF มาตรการป้องกันโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ

โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเมืองมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง จัดขึ้นเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคลัมปี สกิน ซึ่งในเขตพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม มีแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคในโค-กระบือ เป็นวงกว้าง สาเหตุเกิดจากแมลงดูดเลือดเป็นพาหะเช่น แมลงวันคอก ยุง เหลือบ เห็บ หมัด ริ้น และไร โดยกิจกรรมในวันนี้มีการมอบยาฆ่าแมลง และเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรตำบลหนองปลิง 8 หมู่บ้าน พร้อมปล่อยขบวนรถเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง

KICK OFF มาตรการป้องกันโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ

KICK OFF มาตรการป้องกันโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ