โคราชประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาด ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ หลังโรคลัมปี สกิน ระบาดในหลายพื้นที่ ปศุสัตว์ ระบุ พบระบาด ใน 5 อำเภอ แต่ไม่รุนแรง โรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ รักษาหายได้ ไม่ติดต่อสู่คน

28 พฤษภาคม 2564 นายพศวีร์  สมใจ  ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  กล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในวัว ซึ่งขณะนี้กำลังระบาดในหลายจังหวัด ว่า โรคนี้จะเกิดเฉพาะในโค กระบือ เท่านั้น เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน เพิ่งมาก่อนที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดนครราชสีมา พบรายงานการเกิดโรคใน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแก้งสนามนาง  อำเภอคง  อำเภอพิมาย  อำเภอโนนแดง  และอำเภอโนนสูง  ซึ่งสัตว์ป่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนไม่มาก เหมือนทางภาคอีสานตอนบนที่พบการระบาดของโรค ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดสกลนคร  จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น  

โคราชประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาด ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์โคราชประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาด ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์

"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้ปศุสัตว์แต่ละอำเภอลงพื้นที่เข้าไปดูแลสัตว์ที่ป่วยแล้ว ยืนยันว่าโรคนี้สามารถรักษาหายได้  เนื้อสัตว์สามารถรับประทานได้  และไม่ติดต่อสู่คน  ไม่ติดต่อสู่สุกร  โรคนี้มีพาหะนำเชื้อเป็นแมลงดูดเลือดชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมลงวันคอก ยุง  ไร  ริ้น  หมัด และ เห็บ   ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศให้ทุกพื้นที่ทุกตำบล เป็นพื้นที่โรคระบาด ซึ่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า ออก โดยเด็ดขาด ทุกกรณี ยกเว้นได้รับอนุญาต  ขอให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และขอให้อดทนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  หากพบสัตว์ป่วยให้รีบแจ้งสัตวแพทย์อำเภอ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน ทันทีเพื่อที่จะได้รีบเข้าไปควบคุมโรคได้ทัน  ทั้งนี้โรคดังกล่าวเป็นไวรัส ไม่มียารักษาจำเพาะ  ถ้าหากสัตว์มีอาการป่วย ก็ให้รักษาตามอาการ   วิธีป้องกันควรมีมุ้งกันแมลง มีไฟส่องสว่างไล่แมลง หรือสุมไฟไล่แมลงจะเป็นผลดีเพื่อไล่แมลงที่เป็นพาหะของโรค" นายพศวีร์ ฯกล่าว

โคราชประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาด ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์

โคราชประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาด ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์