สสจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดม จนท.เดินหน้าตรวจคัดกรองพ่อค้าแม่ค้า พระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเมือง ที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อ "คลัสเตอร์ร้านกาแฟ" บขส. 3,000 คน สกัดการระบาดเพิ่ม หลังพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงรวม 18 ราย

28 พฤษภาคม 2564 นายพิเชษฐ  พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับนายศักดิ์ไพศาล สุทธิ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) เชิงรุก Active case finding ให้กับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า พระภิกษุ สามเณร และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเมือง เป็นวันที่สอง ที่โดมสวนรมย์บุรี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  เนื่องจากมีประวัติเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด คลัสเตอร์ร้านกาแฟ ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์   หลังพบมีผู้ติดเชื้อโควิดเชื่อมโยงกับ ผู้ป่วยรายนี้ รวม 18 ราย             

ตรวจโควิดปชช.-พระสงฆ์ กลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ร้านกาแฟโดยมีการคัดกรองหาเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โดยการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหลัง แบบเชิงรุกการค้นหา Active Case Finding เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ที่แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อการป้องกันคลัสเตอร์ร้านกาแฟ ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์  ป้องกันลุกลาม และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในชุมชนเขตเมือง ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเขตเมืองบุรีรัมย์              

ตรวจโควิดปชช.-พระสงฆ์ กลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ร้านกาแฟซึ่งในวันนี้ คาดว่าจะให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) เชิงรุก Active case finding ให้กับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า พระภิกษุ สามเณร และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเมือง ได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน โดยจะตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 29 พ.ค.2564 นี้

ตรวจโควิดปชช.-พระสงฆ์ กลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ร้านกาแฟ


              

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ที่มีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพศชาย อายุ 60 ปี เป็นเจ้าของร้านกาแฟแห่งหนึ่งใน สถานีขนส่งผู้โดยสาร และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่มีความเชื่อมโยงกับ ผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 18 ราย เนื่องจากผู้ป่วยรายดังกล่าว มีประวัติการเดินทางไปในหลายพื้นที่ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสกับประชาชนรายอื่นจำนวนมาก ขณะนี้ยังไม่สามารถค้นหาต้นตอการติดเชื้อได้ หวั่นเกิดการระบาดคลัสเตอร์ใหม่ออกนอกชุมชนเมือง จึงต้องรีบดำเนินการตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้อเชิงรุกโดยเร็ว เพื่อสกัดการแพร่กระจายของเชื้อ 

ตรวจโควิดปชช.-พระสงฆ์ กลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ร้านกาแฟ


นายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากที่มีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพศชาย อายุ 60 ปี เป็นเจ้าของร้านกาแฟ ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่มีความเชื่อมโยงกับ ผู้ป่วยรายนี้ ทางสาธารณสุขจังหวัดจึงได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกให้กับพื้นที่ที่มีการติดเชื้อในชุมชนเขตเมือง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งอาจจะมีกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อไปได้ ซึ่งการตรวจครั้งนี้ เพื่อให้ชาวบุรีรัมย์ มีความมั่นใจว่า จากการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัด เราจะสามารถควบคุมให้อยู่ โดยการตรวจ เชิงรุก Active case finding ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์