เชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศคำสั่งเพิ่มเติม ควบคุมการเดินทางเข้าจังหวัด จาก 5 กลุ่มได้แก่ เป็น 6 กลุ่ม เพิ่มกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ-ขนส่งสินค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่จังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

.

ออกประกาศเข้มคุม6กลุ่มเดินทางเข้าเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายกนกศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบกาของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงเกิดการแพร่กระจายเป็นกลุ่มก้อนทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกประกาศจังหวัดสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 


ออกประกาศเข้มคุม6กลุ่มเดินทางเข้าเชียงใหม่

โดยออกคำสั่งที่ 61/2564เรื่องมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จ.เชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ 4 จังหวัดสีแดงเข้มคือ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ กรอกข้อมูลในระบบ CM-CHANA ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่และแสดงหลักฐานการลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่

 

ออกประกาศเข้มคุม6กลุ่มเดินทางเข้าเชียงใหม่

ออกประกาศเข้มคุม6กลุ่มเดินทางเข้าเชียงใหม่

ทั้งนี้ ระหว่างอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่เดินทางมาจาก 4 จังหวัดสีแดงเข้ม ต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำจากระบบCM-CHANAอย่างเคร่งครัด และต้องกักตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน หรือเท่าจำนวนวันที่อยู่ในพื้นที่อย่างไรก็ตาม แบ่งกลุ่มผู้เดินทางออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา,กลุ่มนักเรียน นักศึกษา,กลุ่มผู้เดินทางมาปฏิบัติราชการ ติดต่อราชการ หรือผู้เดินทางมาทำธุรกิจหรือธุรกรรมในเวลาอันสั้น,กลุ่มนักการทูต เจ้าหน้าที่สถานทูต กงสุล เจ้าหน้าที่กงสุล และครอบครัวหรือผู้ติดตาม และกลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ออกประกาศเข้มคุม6กลุ่มเดินทางเข้าเชียงใหม่

ล่าสุดได้มีการเพิ่มการแบ่งกลุ่มผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ออกเป็น 6 กลุ่ม โดยเพิ่มกลุ่มที่ 6 คือกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า และปรับเพิ่มเติมในกลุ่มที่ 1 เป็นผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือย้ายมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการประจำ


ออกประกาศเข้มคุม6กลุ่มเดินทางเข้าเชียงใหม่

โดยทั้ง 6 กลุ่มมีแนวทางการปฏิบัติตนที่คล้ายกันคือต้องสแกนCM-CHANAการรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ การกักตนเองอยู่ในบ้านพัก การสังเกตอาการตนเอง กรณีผู้ใดที่รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคในพื้นที่เพื่อขอรับสิทธิผ่อนผันในการปฏิบัติ

สำหรับการปฏิบัติตนของกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ รถขนส่งสินค้าทางการเกษตร และผู้ขับรถขนส่งสินค้าประเภทอาหารทะเลหรือผลไม้ ที่มีการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก 7 วัน ที่โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หรือจุดตรวจเฉพาะกิจของกระทรวงสาธารณสุข หรือศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะไม่มีการแพร่ระบาด พร้อมขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลD-M-H-T-T-Aอย่างเคร่งครัด และแสดงเอกสารผลการตรวจโควิด-19 ต่อเจ้าพนักงานที่ทำการตรวจสอบ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด