สาธารณสุขจังหวัดร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา และสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ะดม จนท.รุกตรวจคัดกรองพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเมือง ที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อคลัสเตอร์ร้านกาแฟ บขส. หลังพบติดเชื้อขยายวงเพิ่มเป็น 18 ราย

27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ระดมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อ กลุ่มพ่อค้า  แม่ค้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเมือง ทั้งชุมชนเมือง ชุมชนหนองแปบ ชุมชนโคกกลาง และสถานที่ใกล้เคียงในเขตเมืองบุรีรัมย์ ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ประมาณ 3,000 คน  หลังพบคลัสเตอร์ร้านกาแฟใน บขส.มีผู้ติดเชื้อขยายวงเพิ่มขึ้นเป็น 18 ราย โดยเน้นการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งในวันนี้คาดว่าจะตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อให้กับกลุ่มเสี่ยงได้ไม่ต่ำกว่า 600 คน โดยจะตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 29 พ.ค.2564 นี้
ระดม จนท.ตรวจกลุ่มเสี่ยงสัมผัสคลัสเตอร์ร้านกาแฟ บขส.

ระดม จนท.ตรวจกลุ่มเสี่ยงสัมผัสคลัสเตอร์ร้านกาแฟ บขส.
             

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ที่มีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพศชาย อายุ 60 ปี เป็นเจ้าของร้านกาแฟแห่งหนึ่งใน บขส. และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมที่มีความเชื่อมโยงกับ ผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 18 ราย เนื่องจากผู้ป่วยรายดังกล่าว มีประวัติการเดินทางไปในหลายพื้นที่ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสกับประชาชนรายอื่นจำนวนมาก ขณะนี้ยังไม่สามารถค้นหาต้นตอการติดเชื้อได้ หวั่นเกิดการระบาดคลัสเตอร์ใหม่ออกนอกชุมชนเมือง จึงต้องรีบดำเนินการตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้อเชิงรุกโดยเร็ว เพื่อสกัดการแพร่กระจายของเชื้อ              


ระดม จนท.ตรวจกลุ่มเสี่ยงสัมผัสคลัสเตอร์ร้านกาแฟ บขส.

ซึ่งที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดมาตรการด้านสังคมและมาตรการด้านกฎหมายผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ และยังคงต้องเฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในเขตชุมชนเมือง และในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องด้วย

ระดม จนท.ตรวจกลุ่มเสี่ยงสัมผัสคลัสเตอร์ร้านกาแฟ บขส.

ระดม จนท.ตรวจกลุ่มเสี่ยงสัมผัสคลัสเตอร์ร้านกาแฟ บขส.