ผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่า ตัวเลขที่แท้จริงของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอินเดีย อาจจะมากถึง 1.6 ล้านคน หรือ 4.2 ล้านคน หลังระบบสาธารณสุขของประเทศล่มสลาย

นิวยอร์ก ไทม์ส ได้ประเมินตัวเลขในเชิงสงวน (conservative estimate) หรือการเลี่ยงการประเมินด้วยตัวเลขที่สูงเกินไป โดยอ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 12 คน ที่เชื่อว่า ตัวเลขที่แท้จริงของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอินเดีย อาจสูงถึง 600,000 คน หรือ 2 เท่าของตัวเลขอย่างเป็นทางการ ซึ่งล่าสุดอยู่ที่มากกว่า 315,000 คน จากจำนวนประชากร 1,400 ล้านคน แต่การขาดประสิทธิภาพในการเก็บบันทึกที่ดี และการทดสอบหาเชื้ออย่างกว้างขวาง ทำให้มีความเป็นไปได้ที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจสูงถึง 1.6 ล้านคน แต่ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจจะสูงถึง 4.2 ล้านคน 
คาโยดกะ ชิโอดะ นักระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยเอ็มมอรี ให้ความเห็นว่า จำนวนที่ต่ำกว่าความเป็นจริงอาจเป็นผลมาจากตามโรงพยาบาลมีผู้ป่วยโควิด-19 ล้น ทำให้ผู้ติดเชื้อบางคนเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล ทำให้ไม่ถูกนับ ส่วนห้องแลบที่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิต ก็งานล้นมือ ขณะที่นักวิจัยอีกหลายคน พบว่า แทบจะไม่มีการทดสอบหาเชื้อกันเลย และครอบครัวก็ไม่อยากให้เปิดเผยว่า บุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขาเสียชีวิตเพราะไวรัส 
ดร.รามานัน ลักษมินนารายัน ผู้อำนวนการศูนย์พลวัตรของโรค, เศรษฐกิจและนโยบาย ให้ความเห็นว่าเช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ ทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในอินเดียต่ำกว่าความเป็นจริง และการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) ที่ใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเปรียบเทียบกัน พบว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจสูงถึง 500 ถึง 600 ล้านคน ส่วนผลการประเมินตัวเลขเชิงสงวน ก็ชี้ว่า ของจริงอาจสูงกว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการ 15 เท่า 
ยังมีความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ นั่นคือ ระบบสาธารณสุขของอินเดียล่มสลาย ขาดแคลนทั้งเตียงผู้ป่วย อ๊อกซิเจน และสิ่งจำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งหมายความว่า ยังมีผู้ติดเชื้ออีกมากกำลังจะตาย ที่ส่งผลให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้น