จนท.ตรวจเข้มโค19ชายแดนไทยเขมรด่านถาวรช่องสะงำ คัดกรอง ประชาชนชาวไทย ชาวกัมพูชา ป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อโรคโควิด 19 พร้อมมีการตรวจเข้มยานพาหนะ การเข้าออกประเทศทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงเชื้อไวรัสร้าย โควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดทั้งชาวไทย ชาวกัมพูชาเจ้าหน้าที่รัฐต้องทำงานอย่างหนักแบบต่อเนื่องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อความผาสุก ของมวลมนุษยชน ยิ่งพื้นที่ชายแดนสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ แม้มีการปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้ แต่งยังคงมีการผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการด้านการค้า การขาย สู่การแลกเปลี่ยนสินค้า ระหว่างกันด้านมนุษยธรรม ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชายแดนต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19ด้วยการตรวจเข้ม สแกน ประชาชนเข้าออก ตรวจรถยนต์เข้าออกอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น
 

จนท.ตรวจเข้มโควิด19ชายแดนไทยเขมรด่านถาวรช่องสะงำ
27 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กองร้อยทหารพรานที่2601 กองร้อยอส.ภูสิงห์ ที่19ส่วนหน้า เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร บูรณาร่วมการตรวจเข้ม สแกนคัดกรอง ประชาชนชาวไทย ชาวกัมพูชา ป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อโรคโควิด 19  ตลอดการตรวจค้นการกระทำผิด สิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น


จนท.ตรวจเข้มโควิด19ชายแดนไทยเขมรด่านถาวรช่องสะงำ

จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ ที่ยังคงมีการผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการมีการนำสินค้า ค้าขายปกติ แต่มีการจำกัดเวลา ในการเข้าออก เป็นช่วงเวลา เป็นระยะๆ โดยในรอบ 1 วัน มีการเปิดด่านขนส่งสินค้าทั้งชาวไทย ชาวกัมพูชาห้วงเวลาภาตเช้า 07.00 น.10.00 น.ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. และเวลา 17.00 น.แต่ละห้วงเวลาใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  เพื่อการตรวจเข้ม สแกน คัดกรองเชื้อโรคโควิด 19  ของผู้คนเข้าออกที่โดยสารมารมากับยวดยาน พาหนะ คันละ 2 คน   ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจเข้มคัดกรองการแพร่ ระบาดโรคร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จนท.ตรวจเข้มโควิด19ชายแดนไทยเขมรด่านถาวรช่องสะงำทันทีที่ทางเจ้าหน้าที่มีการเปิดประตูด่าน ยวดยานพาหนะเทียบจอดเป็นระเบียบ คนขับรถ เด็ก   ต้องสวมหน้ากากอนามัย เข้าสู่การขั้นตอนการล้างมือด้วยเจล ทำความสะอาดด้วยการล้างมือ วัดอุณหภูมิ ผ่านเครื่องมือวัด และแบบเทอร์โมสแกนขนาดใหญ่ ถึงมีการเข้ากระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร พร้อมมีการตรวจเข้มยานพาหนะ การเข้าออกประเทศทั้งฝั่งไทยและกัมพูชา หากบุคคลคนใดไม่ผ่านกระบวนการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าประเทศแต่อย่างใด ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับประชาชน ผู้เข้าออกจุดผ่านแดนสะงำ จุดผ่านแดนแห่งนี้ยังไม่พบผู้ป่วยด้วยเชื้อโรคโควิด 19 แต่อย่างใดในขณะนี้ 

จนท.ตรวจเข้มโควิด19ชายแดนไทยเขมรด่านถาวรช่องสะงำ