เครือข่ายชุมชนเมืองจับมือเตรียมแจกคูปองปันกัน ในโครงการ "ขอนเเก่นฟู้ดสเเตมป์" ระดมช่วยเหลือคนเปราะบาง คนไร้บ้าน เเละชุมชนคนจนเมือง จากพิษเศรษฐกิจโควิด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกที่ 3  ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะคนจนเมืองที่ได้รับความเดือดร้อน  จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ปัญหาสำคัญคือการตกงานขาดรายได้ที่ส่งผลต่อการเข้าไม่ถึงอาหารบริโภคประจำวัน 
ปัญหาที่เกิดขึ้นเครือข่ายชุมชนเมือง จ.ขอนเเก่น ที่มาจากการรวมตัวกันของเครือข่ายชุมชนเเออัดริมทางรถไฟ เครือข่ายชุมชนบ้านมั่นคง เครือข่ายชุมชนริมคลองชลประทาน เเละเครือข่ายคนไร้บ้านคนเปราะบาง จ.ขอนแก่น ได้ร่วมกันหาแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้ง 95 ชุมชน   เพื่อให้ผ่านพ้นจากวิกฤติโควิด-19  

ชุมชนเมืองดันโครงการฟู๊ดสแตมป์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

ชุมชนเมืองดันโครงการฟู๊ดสแตมป์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

นางกาญจนา สมบูรณ์   แกนนำเครือข่ายบ้านมั่นคง เทศบาลนครขอนแก่น  กล่าวว่า ปัญหาสำคัญของเครือข่ายชุมชนเมืองคือการการตกงานขาดรายได้ ที่ทำให้ส่งผลต่อการเข้าไม่ถึงอาหารบริโภคประจำวัน ทางเครือข่ายจึงได้พูดคุยหารือ พร้อมกับจัดทำจึงโครงการขอนแก่นฟู๊ดแสตมป์ขึ้น  โดยมีโมเดลคูปองปันกัน เพื่อช่วยเหลือในการจับจ่ายอาหารในระยะเวลาเบื้องต้น 3 เดือน คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 64  เกิดการลดรายจ่ายค่าอาหารประจำวัน พร้อมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนร้านอาหาร-ร้านค้ารายย่อยราคาถูกในชุมชน ใกล้เคียงจุดพักอาศัย

"พื้นที่เป้าหมายช่วยเหลือกว่า 15 ชุมชนมีกลุ่มคนเปราะบางกว่า 300-500 คน ในเขตเมืองขอนเเก่น  โดยจะช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนในรูปเเบบคูปองอาหารคนละ 100 บาท ต่ออาทิตย์ เเละสนับสนุนการซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับชุมชนที่จัดตั้งร้านอาหารหรือครัวกลางราคาถูกในชุมชน โดยจะเริ่มดำเนินการช่วยเหลือในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมอาชีพการตัดเย็บผ้าขาวม้าให้กับชาวชุมชนที่สนใจ  เพื่อให้มีการต่อยอดในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ดูแลครอบครัวด้วย" นางกาญจนา กล่าว  

ชุมชนเมืองดันโครงการฟู๊ดสแตมป์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง


นอกจากนี้ทางเครือข่ายชุมชนเมืองได้วางเเผนรับมือโควิด-19 ในระยะกลางและระยะยาว ทั้งการสร้างพื้นที่สะสมอาหารให้กับคนจนเมืองเปราะบาง เพื่อลดการขาดเเคลนอาหารในช่วงสภาวะวิกฤติเเละภัยพิบัติ
ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว คือการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยมีกองทุนการจ้างงานระยะสั้น พัฒนาช่องทางเเละรูปเเบบการระดมทุน เพื่อจ้างงานระยะสั้นในช่วงสภาวะวิกฤติตกงานฉับพลันที่ทำให้ขาดรายได้ โดยเป็นลักษณะงานอาสาสมัครชุมชน ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ หรือผู้ช่วยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

ชุมชนเมืองดันโครงการฟู๊ดสแตมป์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง