อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พบผู้ติดเชื้อโควิด 2 ราย เป็นสามีภรรยา เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงหลังจากเดินทางกลับภูมิลำเนา อาชีพเป็นช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จากกรุงเทพมหานคร ทำให้ จังหวัดเลยมีผู้ป่วยสะสม 87 ราย

26 พฤษภาคม 2564 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นพ.สมชาย  ชมภูคำ  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเลย พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย สามีภรรยา กันและเป็นรายแรกของอำเภอภูเรือในรอบ 2 ปีการระบาดของเชื้อโควิด -19 รวมผู้ป่วยสะสม 87 รายในระลอกเดือน เม.ย.2564 

นพ.สมชาย ชมภูคำ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  กล่าวว่า วันนี้จังหวัดเลยพบผู้ป่วยรายที่ 86 (ระลอกเมษายน 2564) ชายไทย อายุ 40 ปี อาชีพ รับจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ กทม. ภูมิลำเนา บ้านสองคอน ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลยตรวจหาเชื้อ วันที่ 25 พ.ค. 64 ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประวัติเสี่ยง ทำงานและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กทม.)  ผู้ป่วยมีอาการมีไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ปัจจุบันรักษาตัว ที่ รพ.ภูเรือ
ภูเรือไข่แตกพบติดโควิดวันเดียว 2  ราย สามีภรรยา คลัสเตอร์เครื่องปรับอากาศกรุงเทพฯภูเรือไข่แตกพบติดโควิดวันเดียว 2  ราย สามีภรรยา คลัสเตอร์เครื่องปรับอากาศกรุงเทพฯ


 

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 2 ราย พบเชื้อ 1 ราย คือรายที่ 87 ไม่พบเชื้อ 1 ราย ซึ่งผู้ป่วยรายที่ 87  อายุ 37 ปี เป็นภรรยาของผู้ป่วยรายที่ 86 ตรวจหาเชื้อ วันที่ 26 พ.ค. 64 ผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายที่ 86 ทำงานและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด ผู้ติดเชื้อรายนี้ไม่มีอาการ  ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.ภูเรือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 86 
ภูเรือไข่แตกพบติดโควิดวันเดียว 2  ราย สามีภรรยา คลัสเตอร์เครื่องปรับอากาศกรุงเทพฯ
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  กล่าวว่า  ชาวจังหวัดเลยต้องไม่ประมาทเพราะมีการเคลื่อนย้ายมาจากต่างจังหวัดนอกพื้นที่เป็นปัจจัยนำเชื้อสู่ตนเอง ญาติ เพื่อน และสู่จังหวัดเลย หากเราต้องการชนะโควิดต้องสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง หมู่คณะและส่วนรวม ต้องร่วมมือกันปฏิบัติให้มีความมั่นใจต่อระบบ เมื่อเข้ามาในพื้นที่ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทันที ส่วนวัคซีนโควิด-19 กลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความเสี่ยงสูงคือผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป 60 % จำนวน 150,000  คน  และกลุ่มโรคเรื้อรัง 50,000  คน ส่วนกลุ่มอายุ 18-59  ปี 40%