โคราช คลัสเตอร์หมู่บ้านดวงพร ถ.เดชอุดม ช่างเสริมสวยกระเป๋าหิ้วลาม เด็กชาย 8 ปี ติดเชื้อเพิ่ม รวมสะสม 12 ราย ส่วนวันนี้พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 7 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 3 ราย อ.ด่านขุนทด 3 ราย และ อ.พิมาย 1 ราย รวมยอดสะสม 920 ราย เสียชีวิต 10 ราย รักษาหาย 733 ราย และยังรักษาอยู่ 177 ราย

26 พฤษภาคม 2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแพทย์หญิงอารีย์  เชื้อเดช รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมครั้งที่ 90/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

คลัสเตอร์หมู่บ้านดวงพรลาม เด็กชาย 8 ปี ติดเชื้อเพิ่มพญ.อารีย์ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 7 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 3 ราย อ.ด่านขุนทด 3 ราย และ อ.พิมาย 1 ราย รวมยอดสะสม  920 ราย เสียชีวิต 10 ราย รักษาหาย 733 ราย และยังรักษาอยู่ 177 ราย

คลัสเตอร์หมู่บ้านดวงพรลาม เด็กชาย 8 ปี ติดเชื้อเพิ่ม


 

ทั้งนี้การสอบสวนระบาดวิทยาพบคลัสเตอร์หมู่บ้านดวงพร ถ.เดชอุดม เริ่มจากผู้ป่วยรายที่ 819 หญิงอายุ 57 ปี ผู้ประกอบการร้านเสริมสวยตั้งอยู่ในหมู่บ้านดวงพร ละแวกสี่แยกร่วมเริงไชย ริม ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง วันที่ 13 พ.ค. มีอาการเป็นไข้ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามร่างกาย จึงเข้าตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท ทราบผลยืนยันวันที่ 18 พ.ค. จากนั้นได้ติดตามไทม์ไลน์ ผู้ป่วยซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยและสักคิ้ว แต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมามีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ผู้ป่วยเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ที่ ต.โบสถ์ อ.พิมาย และนำเครื่องมือประกอบอาชีพติดไปด้วย เพื่อหารายได้พิเศษ 

คลัสเตอร์หมู่บ้านดวงพรลาม เด็กชาย 8 ปี ติดเชื้อเพิ่มจึงติดตามกลุ่มเสี่ยงทั้งครอบครัวที่อยู่ในเขตเมืองและ อ.พิมาย มาตรวจคัดกรองหาเชื้อ พบผู้ป่วยรายที่ 839 หญิงอายุ 31 ปี มีศักดิ์เป็นหลานสาว รายที่ 840 ชายอายุ 67 ปี รายที่ 841 หญิงอายุ 44 ปี รายที่ 849 หญิงอายุ 39 ปี รายที่ 850 เด็กหญิงอายุ 5 เดือน รายที่ 851 ผกก.สภ.ปักธงชัย มีประวัติรับประทานอาหารร่วมกัน รายที่ 852 เพื่อนรายที่ 841 รายที่ 855 หญิงอายุ 59 ปี ลูกค้าที่สักคิ้ว รายที่ 857 เพื่อนรายที่ 851 รายที่ 893 หลานรายที่ 857 รายที่ 894 หลานรายที่ 857 และรายล่าสุด ผู้ป่วยรายที่ 919 เด็กชายอายุ 8 ปี ลูกรายที่ 839 ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ขยาย 3 วง ประวัติสัมผัสจากกิจกรรมทางสังคมทั้งพักอาศัย รับประทานอาหารร่วมกันและลูกค้าเสริมสวยที่ ต.ในเมือง อ.เมือง และ ต.โบสถ์ อ.พิมาย รวมผู้ป่วย 12 ราย  ขณะนี้ได้ตัดวงจรการแพร่ระบาดโดยนำกลุ่มเสี่ยงมาตรวจคัดกรองและให้กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน

คลัสเตอร์หมู่บ้านดวงพรลาม เด็กชาย 8 ปี ติดเชื้อเพิ่ม