พุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร ออกมาร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตามแนววิถีใหม่ ตามวัดใกล้บ้าน โดยมี อสม.ประจำชุมชน คอยช่วยดูแลการคัดกรองคนที่จะเข้าไปร่วมทำบุญ และตักบาตร

26 พฤษภาคม 2564 บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ค่อนข้างเงียบเหงา วัดหลายแห่ง งดจัดกิจกรรม เช่นที่ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จ.สกลนคร ทุกปีคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมปีนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เช่นเดียวกับที่ วัดป่าสุทธาวาส เขตเทศบาลนครสกลนคร มีประชาชน พุทธศาสนิกชน ต่างนุ่งขาว ห่มขาว มาร่วมกิจกรรม โดยมี อสม.ประจำชุมชน คอยช่วยดูแลการคัดกรองคนที่จะเข้าไปร่วมทำบุญ  และตักบาตร ภายในตึกรวมใจอนุสรณ์ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  และภายในพื้นที่มีการคอยประกาศขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

อสม.เข้มทำบุญวิสาขบูชา ป้องกันโควิด19
อสม.เข้มทำบุญวิสาขบูชา ป้องกันโควิด19

ซึ่งกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ประจำปี 2564 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เน้นเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ความสำคัญของวันวิสาขบูชาและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ (New normal) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เน้นสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม คือ กิจกรรม 1 ปฏิบัติ 1 ถวายเป็นพุทธบูชา  ส่วนกิจกรรมต่างๆ และการเวียนเทียน การพิจารณาจะจัดหรืองดจัดกิจกรรมให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเวียนเทียน ขอให้วัดดำเนินการให้จัดการเวียนเทียน กำหนดจำนวนคนเป็นรอบๆไป ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

อสม.เข้มทำบุญวิสาขบูชา ป้องกันโควิด19

อสม.เข้มทำบุญวิสาขบูชา ป้องกันโควิด19