จังหวัดเลย พบผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 เสียชีวิตเป็นรายแรก หญิงสูงวัยอายุ 83 ปีมีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโรคหัวใจ ติดเชื้อจากลูกสาวอาชีพขายลอตเตอรี่ ญาติและเจ้าหน้าที่ได้ทำพิธีฌาปนกิจแล้ว

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 25 พ.ค. 2564 ได้รับรายงานที่โรงพยาบาลเลย ว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกเดือน เมษายน 2564 เสียชีวิตรายแรก เป็นผู้ป่วยรายที่ ข้อมูลจาก อสม.บ้านเหล่าแปน ต.หนองงิ้ว อ. วังสะพุง จ.เลย ทราบว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นหญิงไทย อายุ 83 ปี บ้านเหล่าแปน หมู่ 7 ต.หนองงิ้ว อ. วังสะพุง จ.เลย อยู่กับบ้านเลี้ยงหลาน ลูกสาวที่เดินทางไปขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นำมาติดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ใน 5 ของผู้ป่วยรายที่ 37, 38, 46 ของจังหวัด มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน และหัวใจผู้ป่วยมีอาการตาแดง มีผื่นคันตามร่างกายและใบหน้าจังหวัดเลยโควิดเสียชีวิตแล้ว 1 รายจังหวัดเลยโควิดเสียชีวิตแล้ว 1 รายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจึงถูกส่งเข้าทำการรักษาตัวที่ รพ.เลย จากการตรวจหาเชื้อ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เม.ย.64 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ ตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 7 พ.ค. 64 ผลการตรวจพบเชื้อผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ส่งเข้าหอผู้ป่วยแรงดันลบที่ รพ.เลยจังหวัดเลยโควิดเสียชีวิตแล้ว 1 ราย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลยแจ้งว่าเมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 25 พ.ค.2564 ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการของติดเชื้อโควิด-19 สอบถามญาติและท้องถิ่นว่ายินยอมให้นำร่างส่งให้ญาติลูกหลานในท้องถิ่นหมู่บ้านหรือไม่ ปรากฎว่ายินยอม ดังนั้น เมื่อเวลา 13.00 น.วันเดียวกัน ญาติจึงจัดทำพิธีฌาปนกิจศพทันที ที่วัดธรรมจาริการาม วัดบ้านเหล่าแปนฯ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านตากแดด รพ.สต.บ้านตากแดด อพปร.จาก อบต.หนองงิ้ว ร่วมควบคุมการเผาศพ โดยไม่ให้บุคคลใดที่ไม่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี แต่อนุญาตให้พระมาสวดห่างๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ลำเลียงศพได้เผาชุดพีอีทันทีหลังเสร็จพิธีหลังเมรุ

จังหวัดเลยโควิดเสียชีวิตแล้ว 1 ราย