ผู้ว่าฯมาเอง รณรงค์คิกออฟฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ครอบคลุมทุกอำเภอทั้งจังหวัด วอนด่านหน้า แพทย์ พยาบาล อสม.และข้าราชการที่ต้องพบปะกับผู้คนต้องฉีดวัคซีนทั้งหมด เพื่องป้องกันติดเชื้อและสามารถดูแลประชาชนได้

25 พฤษภาคม 2564 ที่ บริเวณหอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าตูม อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และปล่อยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว mobile Team ฉีดวัคซีน covid 19 ออกให้บริการประชาชนถึงชุมชน หมู่บ้าน ในครั้งนี้ด้วย


จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดทั่วโลกพบว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า160ล้านคน และเสียชีวิตกว่า3ล้าน4แสนคน ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี พ. ศ.2563จำนวน116,946คน และมีผู้เสียชีวิตสะสม678คน โดยในรอบการระบาดรอบเดือนเมษายน2564นี้ มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า88,000คน และเสียชีวิต584คน โดยจังหวัดสุรินทร์มีผู้ป่วยสะสม154คน เสียชีวิต4คน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค -19เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการป้องกันควบคุม โดยมีมาตรการหลักที่สำคัญคือ จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้กับประชาชนไทยทุกคนทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยต้องมีจำนวนความครอบคลุมของประชาชนมากกว่าร้อยละ70จึงจะทำให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ในประชากรส่วนใหญ่ อีกทั้งประสิทธิภาพของวัคซีนยังสามารถป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง ลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้

ผวจ.ลุยเองรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

ดังนั้นจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกับ อำเภอท่าตูม ได้จัดกิจกรรม kick offการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขึ้น และได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน บุคลากรทางการแพทย์ ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสิ้น500คน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ มีภูมิต้านทาน จากวัคซีน และพร้อมปฏิบัติการฉีดวัคซีนภาคประชาชน และกิจกรรมการปล่อยคาราวาน หน่วยเคลื่อนที่mobile Teamฉีดวัคซีนcovid 19ด้วยความร่วมมือ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลอำเภอ แต่ละอำเภอ โดยมีจุดมุ่งหมายให้บริการผู้ป่วยติดเตียง และการนำวัคซีนสู่ชุมชน ซึ่งบุคลากรในmobileทีม ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมด้วยรถพยาบาลฉุกเฉิน ออกให้บริการและเฝ้าระวังความปลอดภัยถึงบ้านผู้ป่วย อีกด้วย

ผวจ.ลุยเองรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

ผวจ.ลุยเองรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

ผวจ.ลุยเองรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

ในโอกาสนี้นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้ไปลงทะเบียนรับวัคซีนกัน พร้อมขอให้มั่นใจในความปลอดภัย และความสำคัญของวัคซีนที่จะช่วยให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิค 19ได้ เพราะหลายๆคนก็ได้ฉีดกันแล้วและปลอดภัยกันทุกคน

ผวจ.ลุยเองรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด