ผู้ว่าโคราช นำทีมปูพรมตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าวในโรงงาน เข้มห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกพื้นที่ จี้ทุกอำเภอปูพรมตรวจโครงการขนาดใหญ่ มอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25พฤษภาคม 2564  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นำกำลังเจ้าหน้าที่  กอ.รมน.จังหวัด  สาธารณสุขจังหวัด ปกครองจังหวัด แรงงานจังหวัด และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ภายในแคมป์ที่พักแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นลูกจ้าง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่  ในพื้นที่ตำบลท่าเยี่ยม  อำเภอโชคชัย  และภายในแคมป์ที่พักแรงงานต่างด้าวของบริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ในพื้นที่ตำบลกระโทก  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ผู้ว่าโคราช นำทีมปูพรมตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าว
โดยบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีลูกจ้าทั้งหมด 6,091 คน  เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา จำนวน 1,128 คน ส่วนบริษัทคาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  มีลูกจ้างทั้งหมด  6,880  คน  เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  686 คน สัญชาติลาว 146 คน รวม 992 คน โดยพบว่า ห้วงนี้ยังไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวรายใหม่เข้าทำงานกับสถานประกอบการดังกล่าว จึงได้แนะนำกำชับผู้ประกอบการและแรงงานให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 2 ภาษา ติดประกาศ ณ ที่ทำงานเเละที่พักของแรงงาน  

ผู้ว่าโคราช นำทีมปูพรมตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าวอย่างไรก็ตาม สถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง มีข้อกำหนดสำหรับลูกจ้าง ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย การจัดที่พักเเบบเปิด-ปิดเป็นเวลา มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูเเลการเข้าออก รวมทั้ง มีข้อห้ามญาติจากต่างจังหวัดมาเยี่ยม ห้ามเเรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่  มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิตอนเช้าทุกวันก่อนเข้าทำงาน และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ผู้ว่าโคราช นำทีมปูพรมตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าว


 

นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  ทางรัฐบาลมีนโยบายในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19โดยเฉพาะในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการขนาดใหญ่  ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง มีระบบการจัดการที่ดีในการควบคุมแรงงานต่างด้าวภายในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นมาตรการในระหว่างการทำงาน  มาตรการช่วงเวลาเข้าที่พัก รวมถึง  การดูแลควบคุมความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่ทางสาธารณสุขได้วางเอาไว้  ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่น่าเป็นห่วง   จะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าไปอยู่ตามไซต์งานก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก 

ผู้ว่าโคราช นำทีมปูพรมตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าว"จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและดำเนินการเข้าไปตรวจสอบถึงมาตรการในการควบคุมดูแลความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวเหล่านั้น  ที่สำคัญในช่วงนี้พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ทั้งมอเตอร์เวย์  รถไฟทางคู่  รถไฟความเร็วสูง ซึ่งกลุ่มแรงงานต่างด้าว ถือเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงหากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในกลุ่มนี้ จะทำให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ แพร่ระบาดได้ง่าย จึงจำเป็นต้องควบคุมดูแลแคมป์ที่พักแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีหลายจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดจากกลุ่มคลัสเตอร์แรงงานต่างด้าว ดังนั้น จึงต้องเข้มงวดทุกพื้นที่ทั้ง 32 อำเภอ  โดยจังหวัดนครราชสีมาได้ออกคำสั่งประกาศห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าและออกนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วหากไม่มีความจำเป็น หรือจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัดฯ ก่อน"  นายวิเชียรฯ กล่าว

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด