ชาย 77 ปี ชาว อ.บัวใหญ่ เซ่นโควิดรายที่ 10 ของจังหวัดนครราชสีมา ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว คือเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทำให้เชื้อลงปอดจนเสียชีวิตเมื่อเวลา 05.00 น. ที่ผ่านมา ขณะที่ญาติแจงฉีดวัคซีนมาแล้วที่คลองเตย

25 พฤษภาคม  2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายแพทย์ชาญชัย  บุญอยู่ รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาร่วมประชุมครั้งที่ 89/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ชายวัย77ปีเซ่นโควิดรายที่ 10 ทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้วนพ.ชาญชัย รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 7 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 1 ราย อ.ประทาย 4 ราย อ.ขามทะเลสอ 2 ราย รวมยอดสะสม 913 ราย เสียชีวิต 10 ราย รักษาหาย 708 ราย และยังรักษาอยู่ 196 ราย 

ชายวัย77ปีเซ่นโควิดรายที่ 10 ทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้ว

ทั้งนี้ผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายที่ 10 ซึ่งเป็นรายล่าสุดของ จ.นครราชสีมา เป็นผู้ป่วยลำดับที่ 902 ชายอายุ 77 ปี ชาว ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ ประวัติพักอาศัยและเดินทางมาจาก จ.สมุทรปราการ วันที่ 22 พค.มีอาการไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ เวียนศีรษะเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ วันที่ 23 พ.ค.ยืนยันผลตรวจพบเชื้อและผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย แพทย์ใส่ท่อหายใจและรีบส่งต่อ รพ.มหาราช นครราชสีมา เนื่องจากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงทำให้เชื้อลงปอดจนเสียชีวิตเมื่อเวลา 05.00 น. ที่ผ่านมา การสอบสวนระบาดวิทยามีกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว 3 รายและเสี่ยงต่ำ 5 ราย เบื้องต้นตรวจคัดกรองไม่พบเชื้อแต่ให้กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน นอกจากนี้ญาติระบุผู้เสียชีวิตผ่านการฉีดวัคซีนที่คลองเตย กรุงเทพ ฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวน

ชายวัย77ปีเซ่นโควิดรายที่ 10 ทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้ว